Arhiva: Justiţie

Undă verde în dosarele penale ale judecătorilor

Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a decla­rat con­sti­tu­țio­nal arti­co­lul Codu­lui Penal prin care jude­că­to­rii sunt pedep­si­ți pen­tru pro­nun­ța­rea cu bună ști­in­ță a unei hotă­râri ile­ga­le. Totuși, instan­ța a aten­țio­nat Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii…