Arhiva: Justiţie

Procurorul şi judecătorii care l-au condamnat pe Platon

Un com­plet din trei jude­că­to­ri de la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, Andrei Băeşu, a pus în apli­ca­re una din cele mai răsu­nă­toa­re con­dam­nă­ri din isto­ria recen­tă a…

Undă verde în dosarele penale ale judecătorilor

Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a decla­rat con­sti­tu­țio­nal arti­co­lul Codu­lui Penal prin care jude­că­to­rii sunt pedep­si­ți pen­tru pro­nun­ța­rea cu bună ști­in­ță a unei hotă­râri ile­ga­le. Totuși, instan­ța a aten­țio­nat Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii…