Arhiva: Exclusiv

Răul universal are un nume – CORUPŢIA

Inter­viu cu Pas­cal Vagog­ne, Amba­sa­do­rul Franţei în R. Mol­do­va — Cum au evo­lu­at rela­ţi­i­le comer­ci­a­le moldo-franceze după sem­na­rea Acor­du­lui de Liber Schimb? — Acor­dul de Liber Schimb Com­plet şi Apro­fun­dat…