Arhiva: Circ în tramVAI!

Muzeul „borsetcelor” la Parlament

Biro­ul per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui a luat o nouă deci­zie ce va îmbu­nă­tă­ți mult via­ța cetă­țe­ni­lor Repu­bli­cii Mol­do­va: va fi cre­at un muzeu al cado­u­ri­lor pri­mi­te de par­la­men­ta­ri. Depu­ta­ții, con­si­li­e­rii și…

De ce a ajuns Dodon în Italia?

Igor Dodon a avut recent o dis­cu­ţie mai seve­ră în fami­lie. Copi­ii, care înva­ţă la un liceu româ­ne­sc şi euro­pean, dar şi soţia, care vor­beş­te nu doar mol­do­ve­neş­te, ci şi…

Legea lui Shor, introdusă în Codul Penal

Zile­le tre­cu­te, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral de trei luni neîm­pli­ni­te, a acor­dat un inter­viu în care a expli­cat cum stau lucru­ri­le cu jus­ti­ţia, apli­ca­rea legii, anche­te­le, pedep­si­rea vino­va­ţi­lor şi dosa­re­le…

Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau…