Arhiva: Diverse

Presa Democrată şi eşecul ascuns

După mitin­gul de dumi­ni­că, 14 mai, în faţa Par­la­men­tu­lui R.Moldova, Vlad Pla­ho­t­niuc nu a mai rezis­tat şi a scris o scri­soa­re opo­zi­ţi­ei extra­par­la­men­ta­re şi tutu­ror par­ti­ci­panţi­lor. El le-a vor­bit aces­to­ra…

Muzeul „borsetcelor” la Parlament

Biro­ul per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui a luat o nouă deci­zie ce va îmbu­nă­tă­ți mult via­ța cetă­țe­ni­lor Repu­bli­cii Mol­do­va: va fi cre­at un muzeu al cado­u­ri­lor pri­mi­te de par­la­men­ta­ri. Depu­ta­ții, con­si­li­e­rii și…