Nr. 182 (5 iunie 2008)


 Social

Tu poti opri coruptia!
Joi, 29 mai, Ziarul de Gardă le–a dat întâlnire cititorilor săi în fata Universitătii Libere Internationale din Moldova (ULIM). Continuare 

Între oameni simpli si demnitari de stat
Marti, Ziarul de Gardă a pus în dezbatere problema jurnalismului de investigatie si a accesului la informatii publice în privinta cazurilor de coruptie Continuare 

Ghinionul creditelor preferentiale
De la tribuna politică deseori se poate auzi afirmatia că statul asigură respectarea drepturilor si libertătilor cetătenilor săi. În acest scop sunt emise acte normative, promovate diferite programe guvernamentale si se aderă la conventii internationale Continuare 

Linia fierbinte www.927979.md

Ghinionul creditelor preferențiale

De la tribuna politică deseori se poate auzi afirmația că statul asigură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor săi. În acest scop sunt emise acte normative, promovate diferite programe guvernamentale și se aderă la convenții internaționale. Același scop a avut și emiterea de către Guvern a Hotărârii nr. 1146 din 15.10.2004 privind creditele preferențiale pentru unele categorii de populație. În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri de creditul preferențial beneficiază pe lângă toate categoriile indicate în art. 3 și persoanele reabilitate ca urmare a represiunilor politice. Aceste credite se acordă pentru:

a. construcția casei individuale sau locuinței cooperatiste, sau procurării spațiului locativ.

b. restaurarea caselor vechi.

Pentru a beneficia de un astfel de credit, persoanele interesate sunt obligate să prezinte instituțiilor financiare un șir de acte care confirmă scopul creditului, modul de achitare etc. Pentru a le colecta, sunt necesari circa 2000 de lei, sumă ce constituie valoarea taxelor plus adaos pentru operativitate, dar și efort fizic de a intra în instanțele abilitate, solicitând perfectarea actelor. Astfel, perioada minimă pentru a îndeplini prevederile art. 16 din Hotărârea nr. 1146 este de circa jumătate de an.

De obicei, solicitanții îndeplinesc în totalitate prevederile acestui act normativ și, până la urmă, se adresează instituțiilor financiare. Același drum l–a parcurs și Filaret Botnăraș din satul Izvoare, r–nul Fălești, dar, adresându–se la SC «Banca de Economii», filiala Fălești, a fost informat că banca nu dispune de mijloace financiare și nu poate accepta cererea privind acordarea unui credit preferențial. Altă instituție financiară, SC «Moldova–Agroindbanc» i–a comunicat că nu acordă astfel de credite.

Ne–am adresat la SC «Banca de Economii», filiala nr. 1, Chișinău, precum și la sediul central al băncii, secția credite, unde ni s–a spus că, deși la Chișinău sunt recepționate cererile de acordare a creditelor preferențiale, în acest an nu a fost acordat niciun credit, din cauza lipsei mijloacelor financiare.

Filaret Botnăraș s–a adresat și la Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului precum și la Ministerul Finanțelor, instituții responsabile (art. 6) de executarea Hotărârii Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004. Printr–o scrisoare, a fost solicitat ajutor în soluționarea problemei care i–ar permite acestui fost deportat să beneficieze de privilegiile acordate de legislație, în special de un credit preferențial. Au fost aduse dovezi că toate actele solicitate sunt pregătite de la finele anului 2007.

Dar, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului i–a dat lui Bornăraș un răspuns total abstract, explicând modul inițierii procedurii de acordare a creditelor preferențiale. Și Ministerul Finanțelor a explicat modul de acordare a creditelor preferențiale. Deci, instituțiile statului, menite să vegheze modul de implementare și respectare a actelor normative emise de Guvern, nu au oferit niște răspunsuri profesioniste, din care cetățeanul ar fi înțeles cum anume poate beneficia de privilegiile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004.

În consecință, pensionarul, invalid de gradul II, decorat cu Ordinal «Gloria Muncii» categoria III încă la 10.03.1978, nu poate beneficia de privilegiul acordat de Guvernul R. Moldova și stipulat legislația în vigoare. În linii mari constatăm că prevederile Legii bugetului pe anul 2008, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004 nu sunt respectate. De altfel, constatăm că tergiversarea recepționării actelor este premeditată, deoarece marea majoritate a beneficiarilor, la fel ca și Filaret Botnăraș, sunt persoane în vârstă, cu o sănătate șubredă, oameni pentru care fiecare zi contează.

Lilia Gulca, avocat


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–44–38
ziaruldegarda@yahoo.com