Nr. 139 (19 iulie 2007)


 Politic

Admiterea in universitati, impotriva Constitutiei
Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in institutiile de invatamant superior, aprobat de catre Ministerul Educatiei si Tineretului, este ilegal, neconstitutional si discriminatoriu. Continuare 

10.000 de dolari pentru a parasi Afganistanul
Timp de 19 ani am vazut cum, la razboi, oamenii mureau in fiecare zi. Am vazut cum erau impuscati pamantenii mei. Continuare 

Lantul slabiciunilor
Continuare Admiterea in universitati, impotriva Constitutiei

In aceste zile, candidatii depun actele pentru admitere in universitatile din R.Moldova. Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in institutiile de invatamant superior, aprobat de catre Ministerul Educatiei si Tineretului, este ilegal, neconstitutional si discriminatoriu.

Prevederile Regulamentului de desfasurare a admiterii contravin Legii invatamantului, prin divizarea absolventilor institutiilor de invatamant dupa criteriul teritorial (sat/oras), dupa tipul institutiei absolvite (scoala medie de cultura generala, colegiu, liceu etc.) sau dupa originea sociala. Potrivit Legii invatamantului, dreptul la studii este garantat, indiferent de nationalitate, sex, varsta, origine si stare sociala, apartenenta politica sau religioasa, de antecedente penale, iar statul asigura sanse egale de acces la invatamant in functie de aptitudini si capacitati.

Deci, Legea invatamantului stabileste un singur criteriu pentru admitere — cel al aptitudinilor si capacitatilor, in timp ce ministrul Educatiei si Tineretului stabileste criterii proprii, care contravin legislatiei si care incalca drepturile cetatenilor. Ministrul a stabilit cota de admitere de 20 la suta din numarul total de locuri pentru detinatorii atestatului de studii medii, de 70 la suta pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat si de 10 la suta pentru detinatorii diplomelor de studii medii de specialitate.

De ce lege s–a calauzit ministrul cand a stabilit privilegii pentru unele categorii de candidati (15 la suta din numarul total de locuri) si a rezervat 70 la suta din numarul de locuri cu finantare bugetara pentru candidatii din localitatile rurale? Nu stim care a fost legea ce–i acorda dreptul ministrului sa stabileasca: pentru detinatorii atestatului de studii medii cota de 90 la suta din numarul total de locuri pentru candidatii din localitatile rurale, centrele raionale si oraselele mici (nu stim ce mai este si asta), de 10 la suta din numarul total de locuri pentru candidatii din municipiile Chisinau si Balti; pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat cota de 70 la suta pentru candidatii din localitatile rurale, centrele raionale si oraselele mici si 30 la suta pentru candidatii din cele doua municipii.

De asemenea, ministrul stabileste ilegal limita de varsta de 35 de ani pentru a participa la concursul de admitere la invatamantul de zi, tot el ingradeste dreptul de a participa la concursul de admitere la locurile pentru care instruirea se va realiza in limba romana a candidatilor care au absolvit scoli cu limba rusa de instruire. De asemenea, nu se stie in baza carei legi candidatilor li se cere sa achite o taxa de inscriere la depunerea actelor.

Regulamentul in cauza nu a fost supus unei expertize juridice, desi legea cere acest lucru. Or, regulamentul mentionat nu a fost prezentat Ministerului Justitiei pentru a se verifica daca nu contravine Constitutiei Republicii Moldova, legislatiei nationale, legislatiei comunitare, tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte, precum si normelor tehnicii legislative. Totodata, contrar legii, acest Regulament nu a fost inregistrat de catre Ministerul Justitiei in Registrul de stat al actelor normative departamentale. Acest document nu a fost publicat nici in Monitorul Oficial.

In consecinta, procesul de admitere in institutiile de invatamant superior se organizeaza si se desfasoara in baza unui Regulament ilegal si neconstitutional, iar candidatilor la admitere li se lezeaza dreptul la studii.

Solicitam suspendarea desfasurarii concursului de admitere pana la adoptarea unui Regulament legal, iar ministrul educatiei si tineretului sa raspunda public pentru adoptarea unui act ilegal.

Candidati la admitere Mariana Turcanu, Ion Radu, Ana Spatari si altii

(Scrisoarea a fost adresata Presedintiei, Guvernului, misiunilor diplomatice.)


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–21–43
ziaruldegarda@yahoo.com