Nr. 114 (18 ianuarie 2007)


5344 zile
in detentie ilegala

Ieri la Strasbourg a fost pusa din nou in discutie problema nerespectarii deciziei CEDO in privinta eliberarii celor doi detinuti politici din Transnistria Andrei Ivantoc si Tudor Pterov–Popa. La 17 ianuarie Comitetul de Ministri (CM) al Consiliului Europei (CE) a discutat care este nivelul stabilitatii democratiei in Moldova, urmand cu accente asupra dosarului membrilor grupului Ilascu.

Membrii Comitetului de Ministri au facut referinta la declaratia delegatiei finlandeze din 5 decembrie 2006, care a solicitat toate statele membre ale Uniunii Europene, precum si statele candidate printre care sunt Croatia, Macedonia si Turcia, sa sustina aceasta initiativa de a cere punerea in vigoare a hotararii CEDO in cazul celor doi detinuti ilegali. Au fost solicitate sa adere la aceasta initiativa si statele potential candidate: Albania, Bosnia si Serbia, precum si Ucraina, Georgia si Azerbaijan.

Aceste state fac referinta la faptul ca neindeplinirea acestei decizii CEDO a fost deja a patru rezolutii interimare ale CM, in care li se cere Moldovei si Rusiei sa puna capat detentiei arbitrare a celor doi, in timp ce continuarea termenului de detentie este calificata ca o violare in continuare a Conventiei Europene cu privire la Drepturile Omului.

Oficialii europeni au mai declarat ca ne–executarea acestei decizii submineaza credibilitatea Consiliului Europei si a CEDO, de aceea au solicitat ca acest caz sa fie adus in atentia Natiunilor Unite si a OSCE.

Membrii Comitetului de Ministri au mai remarcat ieri ca aceast5a problema a fost dezbatuta in perrmanenta din septembrie 2004, atunci cand au expirat termenele legale ale indeplinirii unei decizii CEDO. Chestiunea va ramane pe agenda de lucru a CM pana la eliberarea detinutilor.

A.R.


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–21–43
ziaruldegarda@yahoo.com