Stingem lumina 3

„Ora Planetei” – un respiro pentru Terra

La 19 mar­tie, curent, lumi­nile se vor stinge, timp de o oră, pen­tru a pro­teja pla­neta. Minis­te­rul Mediu­lui, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, Minis­te­rul Apă­ră­rii, ONG-urile de mediu lansează un apel de ală­tu­rare la cam­pa­nia care se va derula în acest an în peste 7.000 de orașe din cel puțin 160 de țări. Sco­pul ape­lu­lui este unul de sal­vare a pla­ne­tei prin creș­te­rea gra­du­lui de con­ști­en­ti­zare asu­pra pro­ble­me­lor gene­rate de schim­bă­rile cli­ma­tice și asu­pra nece­si­tă­ții pro­te­jă­rii mediu­lui încon­ju­ră­tor.

Prin­tre mani­fes­tă­rile pre­gă­tite pen­tru acest eve­ni­ment din seara de 19 mar­tie în inter­va­lul de timp 18.30 – 22.00 în toate loca­li­tă­țile care vor marca momen­tul, este opri­rea ilu­mi­na­tu­lui stra­dal în locuri repre­zen­ta­tive, inclu­siv și în insti­tu­ții și com­pa­nii, ca semn al con­ști­en­ti­ză­rii pro­ble­mei schim­bă­ri­lor cli­ma­tice.

Earth Hour a fost orga­ni­zat pen­tru prima dată de către orga­ni­za­ția WWF-Australia în Syd­ney, pe 31 mar­tie 2007, fiind brand înre­gis­trat de orga­ni­za­ția WWF (World Wide Fund for Nature) la nivel glo­bal. Impli­ca­rea oame­ni­lor de pe tot glo­bul a făcut în doar câțiva ani ca Earth Hour să devină cel mai mare eve­ni­ment de mediu din isto­rie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.