„Ora Planetei” – un respiro pentru Terra

La 19 mar­tie, curent, lumi­ni­le se vor stin­ge, timp de o oră, pen­tru a pro­te­ja pla­ne­ta. Minis­te­rul Mediu­lui, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, Minis­te­rul Apă­ră­rii, ONG-urile de mediu lansea­ză un apel de ală­tu­ra­re la cam­pa­nia care se va deru­la în acest an în pes­te 7.000 de ora­șe din cel puțin 160 de țări. Sco­pul ape­lu­lui este unul de sal­va­re a pla­ne­tei prin creș­te­rea gra­du­lui de con­ști­en­ti­za­re asu­pra pro­ble­me­lor gene­ra­te de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce și asu­pra nece­si­tă­ții pro­te­jă­rii mediu­lui încon­ju­ră­tor.

Prin­tre mani­fes­tă­ri­le pre­gă­ti­te pen­tru acest eve­ni­ment din sea­ra de 19 mar­tie în inter­va­lul de timp 18.30 – 22.00 în toa­te loca­li­tă­ți­le care vor mar­ca momen­tul, este opri­rea ilu­mi­na­tu­lui stra­dal în locu­ri repre­zen­ta­ti­ve, inclu­siv și în insti­tu­ții și com­pa­nii, ca semn al con­ști­en­ti­ză­rii pro­ble­mei schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce.

Ear­th Hour a fost orga­ni­zat pen­tru pri­ma dată de către orga­ni­za­ția WWF-Australia în Syd­ney, pe 31 mar­tie 2007, fiind brand înre­gis­trat de orga­ni­za­ția WWF (World Wide Fund for Natu­re) la nivel glo­bal. Impli­ca­rea oame­ni­lor de pe tot glo­bul a făcut în doar câți­va ani ca Ear­th Hour să devi­nă cel mai mare eve­ni­ment de mediu din isto­rie.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.