Marș de protest împotriva defrișărilor masive în orașul Chișinău

Aso­ci­a­ți­i­le obș­tești „Miș­ca­rea Eco­lo­gis­tă Urba­nă”, „Vii­to­rul Ver­de” și „Ober­li­ht” anun­ță orga­ni­za­rea unui Marș de pro­test împo­tri­va defri­șări­lor masi­ve în ora­șul Chi­și­nău, scrie ecopresa.md.

Mar­șul va avea loc pe data de 17 febru­a­rie 2017, înce­pând cu ora 10.00, stra­da Con­stan­tin Tăna­se nr. 9, inter­sec­ție cu stra­da pie­to­na­lă Ale­xan­dru Dior­di­ță, în fața Minis­te­ru­lui Mediu­lui.

De la Minis­te­rul Mediu­lui, Mar­șul de pro­test va con­ti­nua la urmă­toa­re­le insti­tu­ții:
 – Pro­cu­ra­tu­ra R. Mol­do­va
 – Pri­mă­ria ora­șu­lui Chi­și­nău
 – Guver­nul R. Mol­do­va
 – Par­la­men­tul R. Mol­do­va.

Acțiu­nea are drept scop aten­țio­na­rea insti­tu­ți­i­lor cen­tra­le ale sta­tu­lui și admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le pri­vind încăl­ca­ri­le fla­gran­te comi­se de către pri­mă­ria or. Chi­și­nău pri­vind spa­ți­i­le ver­zi. Aces­te încăl­că­ri sfi­dea­ză pre­ve­de­ri­le legi­sla­ți­ei eco­lo­gi­ce, fapt ce con­tri­bu­ie la redu­ce­rea dras­ti­că a supra­fe­ței spa­ți­i­lor ver­zi. Pro­tes­tul este și un îndemn către popu­la­ție de a opu­ne rezis­ten­ță paș­ni­că ori­că­ror ten­ta­ti­ve de defri­șa­re a arbo­ri­lor în zone­le vita­le ale capi­ta­lei.

Foto: petitieonline.com


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Cristi

    Este o ini­ti­a­ti­va foar­te buna si demult astep­ta­ta de la mul­ti­ple ONG eco­lo­gis­te pasi­ve insa va avea efect doar daca chi­si­nau­e­nii vor fi anun­ta­ti si la TV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *