În premieră, la penitenciarul pentru femei de la Rusca a fost organizat un concert de muzică ușoară

În aju­nul Zilei de 8 Mar­tie, deţi­nu­te­le de la Peni­ten­ci­a­rul nr.7-Rusca au avut par­te de un  con­cert de muzi­că uşoa­ră cu par­ti­ci­pa­rea inter­preţi­lor autoh­to­ni, infor­mea­ză Secţia rela­ţii publi­ce şi mass-media a Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ți­i­lor Peni­ten­ci­a­re (DIP) a R. Mol­do­va.

Oas­pe­ții eve­ni­men­tu­lui au fost: Vice­mi­nis­trul jus­ti­ti­ei, Nico­lae Eșa­nu, con­du­ce­rea Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ți­i­lor Peni­ten­ci­a­re, repre­zen­tan­ți ai Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, Misiu­nii NORLAM, şefii de dire­cţii şi secţii din cadrul DIP, preşe­din­te­le Sec­to­ru­lui Sino­dal Acti­vi­ta­te Pas­to­ra­lă în insti­tu­ţii peni­ten­ci­a­re, Maxim Melin­ti și alți pre­o­ți cape­la­ni, pri­ma­rul ora­şu­lui Hîn­ceş­ti şi anga­ja­ţi ai Peni­ten­ci­a­ru­lui nr.7-Rusca.

La des­chi­de­rea fes­ti­vă a eve­ni­men­tu­lui cu mesaj de feli­ci­ta­re a venit direc­to­rul inte­ri­mar al DIP, Ale­xan­dru PÎNZARI și vice­mi­nis­trul Nico­lae EȘANU.

Orches­tra Fra­ţi­lor Adva­hov, Zinai­da Julea, Igor Cuciuc,Vali Boghean și Ana­tol Latî­șev au fost cei care au cân­tat pen­tru publi­cul de la Rus­ca , cre­ând o atmosfe­ră de săr­bă­toa­re pen­tru feme­i­le din detenţie.

Inter­pre­tul Vali Boghean, a mul­țu­mit con­du­ce­rii DIP pen­tru invi­ta­ția de a fi ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții sis­te­mu­lui peni­ten­ci­ar în aceas­tă zi fru­moa­să de pri­mă­va­raă, men­țio­nînd că nu îi este ușor să se afle aici, pre­cum nu le este ușor nici feme­i­lor deți­nu­te și că din­co­lo de gard este o altă via­ță, asi­gu­rând în ace­lași timp con­du­ce­rea DIP că, dacă va fi nece­sar va accep­ta și alte invi­ta­ții nu doar în zile de săr­bă­toa­re dar și în alte zile ale anu­lui și cu alte con­cer­te. Doar ast­fel, putem să ofe­rim momen­te de suflet de la om la om cu drag”, a remar­cat în mesa­jul  său, Vali Boghean.

Notă DIP: Actu­al­men­te în Peni­ten­ci­a­rul nr.7 – Rus­ca își ispă­șesc pedeap­sa pri­va­ti­vă de liber­ta­te 336 de deți­nu­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *