318-rusca1

În premieră, la penitenciarul pentru femei de la Rusca a fost organizat un concert de muzică ușoară

În aju­nul Zilei de 8 Mar­tie, deţi­nu­tele de la Peni­ten­ci­a­rul nr.7-Rusca au avut parte de un  con­cert de muzică uşoară cu par­ti­ci­pa­rea inter­preţi­lor autoh­toni, infor­mează Secţia rela­ţii publice şi mass-media a Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ți­i­lor Peni­ten­ci­are (DIP) a R. Mol­dova.

Oas­pe­ții eve­ni­men­tu­lui au fost: Vice­mi­nis­trul jus­ti­tiei, Nico­lae Eșanu, con­du­ce­rea Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ți­i­lor Peni­ten­ci­are, repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Jus­ti­ției, Misiu­nii NORLAM, şefii de dire­cţii şi secţii din cadrul DIP, preşe­din­tele Sec­to­ru­lui Sino­dal Acti­vi­tate Pas­to­rală în insti­tu­ţii peni­ten­ci­are, Maxim Melinti și alți pre­oți cape­lani, pri­ma­rul ora­şu­lui Hîn­ceşti şi anga­jaţi ai Peni­ten­ci­a­ru­lui nr.7-Rusca.

La des­chi­de­rea fes­tivă a eve­ni­men­tu­lui cu mesaj de feli­ci­tare a venit direc­to­rul inte­ri­mar al DIP, Ale­xan­dru PÎNZARI și vice­mi­nis­trul Nico­lae EȘANU.

Orches­tra Fra­ţi­lor Adva­hov, Zinaida Julea, Igor Cuciuc,Vali Boghean și Ana­tol Latî­șev au fost cei care au cân­tat pen­tru publi­cul de la Rusca , cre­ând o atmosferă de săr­bă­toare pen­tru feme­ile din detenţie.

Inter­pre­tul Vali Boghean, a mul­țu­mit con­du­ce­rii DIP pen­tru invi­ta­ția de a fi ală­turi de repre­zen­tan­ții sis­te­mu­lui peni­ten­ciar în această zi fru­moasă de pri­mă­va­raă, men­țio­nînd că nu îi este ușor să se afle aici, pre­cum nu le este ușor nici feme­i­lor deți­nute și că din­colo de gard este o altă viață, asi­gu­rând în ace­lași timp con­du­ce­rea DIP că, dacă va fi nece­sar va accepta și alte invi­ta­ții nu doar în zile de săr­bă­toare dar și în alte zile ale anu­lui și cu alte con­certe. Doar ast­fel, putem să ofe­rim momente de suflet de la om la om cu drag”, a remar­cat în mesa­jul  său, Vali Boghean.

Notă DIP: Actu­al­mente în Peni­ten­ci­a­rul nr.7 – Rusca își ispă­șesc pedeapsa pri­va­tivă de liber­tate 336 de deți­nute.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.