(FOTO) Cum arată casa de MILIOANE a noului șef de la MoldovaGaz, înregistrată pe numele socrilor

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în care locu­ieş­te cu fami­lia, înre­gis­trat pe nume­le socri­lor, dar şi un apar­ta­ment, la care soţia sa este copro­pri­e­ta­ră. Recent, în sep­tem­brie 2016, socrii pen­sio­na­ri ai fos­tu­lui minis­tru, care nu au afa­ce­ri, au achi­zi­ţio­nat alte două imo­bi­le din ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a casei în care locu­ieş­te Vasi­le Bot­na­ri.

ZdG a con­sta­tat însă că, în ulti­mii ani, Vasi­le Bot­na­ri a tri­şat, dri­blând legi­sla­ţia. El şi-a înre­gis­trat casa de lux de la Tele­cen­tru, în care locu­ieş­te, pe nume­le socri­lor, Anton şi Efro­si­nia Cucoa­ră, ambii având câte 64 de ani. Casa în care locu­iesc Vasi­le şi Nata­lia Bot­na­ri împre­u­nă cu cei doi copii ai lor are două nive­lu­ri şi e păzi­tă de com­pa­nia de pază „Argus-S”, deţi­nu­tă de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc şi con­du­să de Valen­tin Zubic, fost vice­mi­nis­tru de Inter­ne. În faţa casei, lipi­tă însă de gar­dul imo­bi­lu­lui vecin, este insta­la­tă o cabi­nă de pază, iar un băr­bat care a refu­zat să dis­cu­te ne-a cerut să nu par­căm în zonă, pe motiv că locul este pri­vat.

Casa înre­gis­tra­tă pe nume­le socri­lor

Imo­bi­lul în care locu­ieş­te fami­lia Bot­na­ri are o valoa­re cadas­tra­lă de 2,7 mili­oa­ne de lei, însă valoa­rea sa de pia­ţă este de cel puţin două ori mai mare, ase­me­nea case vânzându-se în zonă cu apro­xi­ma­tiv 6 mili­oa­ne de lei. Socrii nou­lui şef de la Mol­do­va­gaz au achi­zi­ţio­nat locu­inţa, împre­u­nă cu cei 6,5 ari pe care e ridi­ca­tă aceas­ta, în august 2009.

Bot­na­ri a fost insta­lat în fun­cţia de preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Mol­do­va­gaz la 9 febru­a­rie 2017, numi­rea sa fiind pro­pu­să, după apro­ba­rea veni­tă de la Mosco­va, de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

În luna sep­tem­brie 2016, peri­oa­dă în care Vasi­le Bot­na­ri era minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor, socrii aces­tu­ia au pro­cu­rat alte două imo­bi­le (deta­lii AICI și AICI), afla­te în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a casei de lux în care Bot­na­ri tră­ieş­te.

Deşi case­le sunt mai modes­te şi de dimen­siu­ni mai mici, aces­tea au o valoa­re cadas­tra­lă de apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de lei (deta­lii AICI și AICI). La fel ca şi în cazul imo­bi­lu­lui în care locu­ieş­te noul şef al Mol­do­va­gaz, valoa­rea de pia­ţă a aces­tor imo­bi­le depă­şeş­te suma de 4 mili­oa­ne de lei, preţ la care pot fi vân­du­ţi în zonă doar cei 90 de ari pe care sunt ampla­sa­te cele două case.

Vasi­le Bot­na­ri nu a inclus în decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te din ulti­mii ani nici fap­tul că soţia sa, Nata­lia, figu­rea­ză în acte­le cadas­tra­le în cali­ta­te de copro­pri­e­ta­ră a unui apar­ta­ment de 73 m.p. de la Cio­ca­na, împre­u­nă cu fra­te­le său Valen­tin şi tatăl lor, Anton.

 

 

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Hotia este o acti­vi­ta­te cat se poa­te de fireas­ca in RM.Pentru ca in RM nu exis­ta domnia legii. E de noto­ri­e­ta­te! Hotii emi­nen­ti isi ascund ave­ri­le, pro­pri­e­ta­ti­le, con­tu­ri­le sub nume­le mem­bri­lor de fami­lie, al rude­lor, pri­e­te­ni­lor. Aceas­ta prac­ti­ca a deve­nit ceva obis­nu­it pen­tru mul­ti poli­ti­cie­ni corup­ti, pro­te­ja­ti de coor­do­na­to­rul sta(de)bilitatii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *