Două femei şi patru copii au murit în urma unui incendiu din satul Trinca

În aceas­tă noap­te, 31 ianu­a­rie, la ora 00:46 minu­te, Ser­vi­ci­ul 901 a fost aler­tat cu infor­ma­ția că un incen­diu a cuprins o casă din satul Trin­ca, raio­nul Edi­neț. Veci­nii au fost cei care au anun­țat pom­pie­rii des­pre acest caz, infor­mea­ză Ser­vi­ci­ul Situ­a­ţii Exce­pţio­na­le.

La fața locu­lui s-au îndrep­tat trei echi­pe de pom­pie­ri cu trei autos­pe­ci­a­le, iar în teren s-a sta­bi­lit că o locu­in­ță cu supra­fa­ța de 100 metri pătra­ți este cuprin­să de foc. Loca­li­za­rea a fost anun­ța­tă în 10 minu­te, ulte­ri­or fiind depis­ta­te cor­pu­ri­le neîn­su­fle­ți­te, cu urme de car­bo­ni­za­re a două femei, de 28 și 36 și a patru mino­ri de 6,7,9 și 11 ani.

Echi­pe­le de pom­pie­ri au mai lucrat la acțiu­ni­le de demon­ta­re și spă­la­re, la fața locu­lui inter­ve­nind și Ser­vi­ci­ul 903, pen­tru asis­ten­ța altor cin­ci per­soa­ne care se aflau în ane­xa auxi­li­a­ră casei. Erau în sta­re de șoc și au refu­zat spi­ta­li­za­rea.

Urmea­ză ca inspec­to­rii Ser­vi­ci­u­lui Situ­a­ții Excep­țio­na­le să cer­ce­te­ze în teren, pen­tru a sta­bi­li cir­cum­stan­țe­le și cau­za izbu­c­ni­rii incen­di­u­lui.

În acest con­text, pom­pie­rii au venit cu un apel către cetă­țe­ni să dea dova­dă de gri­jă maxi­mă și să res­pec­te toa­te nor­me­le de secu­ri­ta­te, pen­tru a evi­ta ast­fel de cazu­ri, cu pier­de­ri de vie­ți. Aten­ție la sobe­le de încă­l­zit, la apa­ra­te­le elec­tro­ca­s­ni­ce și cele care repre­zin­tă sur­se de căl­du­ră. Pe timp de noap­te toa­te tre­bu­ie deco­nec­ta­te, pen­tru a nu pune în peri­col via­ța și sănă­ta­tea per­soa­ne­lor.

Sur­sa foto: SPCSE 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *