Cum se circulă pe drumurile naționale. Inspectoratul Național de Patrulare vine cu recomandări

Inspec­to­ra­tul Națio­nal de Patru­la­re anun­ță că, în aces­te momen­te, pe toa­te tra­se­e­le din țară, chiar dacă sunt aco­pe­ri­te cu zăpa­dă, trans­por­tul cir­cu­lă fără difi­cul­tă­ți. Mași­ni­le de patru­la­re acti­vea­ză pen­tru acor­da­rea aju­to­ru­lui con­du­că­to­ri­lor auto, având în por­tba­ga­jul echi­pa­ju­lui, în caz de nece­si­ta­te, o pătu­ră, lopa­tă, ter­mos cu ceai şi un sac cu nisip.

Inspec­to­ra­tul Națio­nal de Patru­la­re reco­man­dă con­du­că­to­ri­lor auto să adop­te o manie­ră pru­den­tă de con­du­ce­re şi să adap­te­ze vite­za de rula­re la con­di­ţi­i­le de drum şi tra­fic. În situ­a­ţia în care vizi­bi­li­ta­tea în oglin­zi­le auto­ve­hi­cu­lu­lui este redu­să din cau­za nin­so­rii, folo­si­rea lumi­ni­lor de către toţi con­du­că­to­ri auto redu­ce ris­cul pro­du­ce­rii unor acci­den­te pe fon­dul nea­si­gu­ră­rii la schim­ba­rea dire­cţi­ei de mers.

În aces­te con­di­ţii, tre­bu­ie evi­ta­te opri­rea sau sta­ţio­na­rea în drep­tul copa­ci­lor de pe mar­gi­nea dru­mu­ri­lor, pe care vân­tul puter­nic i-ar putea dobo­rî.

În cazul în care vă afla­ți într-o difi­cul­ta­te, sesi­zați cel mai apro­pi­at echi­paj de patru­la­re sau ape­la­ți la numă­rul de urgen­ță 902.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. bleadi

  poves­ti la gura sobei si lip­sa de demo­cra­tie da si pani­ca nein­te­me­ia­ta
  in Siria lucru­i­le sunt mai slu­te si nime­ni nu face pani­ca
  ma gin­desc si eu daca mai are rost ceva de comen­tat

  daca mai sunt pe aici oame­ni cu min­tea la cap atun­ci e clar ca sara­cia e pro­ble­ma numa­rul unbu da o cazut 1 cm de zapa­da si gata e Cer­no­bil

  deja cred ca de dis­pa­ri­tia dino­za­u­ri­lor nici nu are rost de vor­bit

  eram copil da din cit imi aduc amin­te nici cind so eva­po­rat reac­to­rul de la Cer­no­bil nime­ni no facut asa pani­ca cum azi jur­na­liu­gi­le fac

  Da cind sol­da­tii Impe­ri­u­lui Roman o exter­mi­nat Dacii unde o fost ZDG?

  Vede­ti?

 2. fedea

  da nui vara da in Chi­si­nau se cir­cu­la bine chiar si cu roti de vara
  da unde­va este bux da mol­do­va­nul ii sarac
  nu mai este asa mare arma­ge­don desi mol­do­va­nul asa ii de paca­tos ca nici oma­tul n ui spa­la paca­te­le
  pe mol­do­van nul spe­rie nici cutre­mu­rul
  la ulti­mul cutre­mur din cite imi aduc amin­te mol­do­va­nul o schim­bat som­nul pe vod­ka
  scii ade­var nui min­ciu­na

  asta ca cine­va unde­va sta­tio­nea­za pai si vara sta­tio­nea­za
  la mol­do­van nui laie ii bala­ie

  mam uitat in pre­sa pe foto pai ce sa vad dru­mu­ri fru­mos ranit
  da ghe­a­ta uste si aven­tu­ris­tii care merg cu 90 la ora mai intra prin chiu­vet si cam asta e
  posi­bil unde­va sunt ingra­ma­di­ri de pes­te juma­te de metru si aco­lo e STOP

  in rest in tara minu­ni­lor Mol­do­va­nul mer­ge ina­in­te spre Luna

  eu in gene­re cre­deam ca oma­tul va fi de minim 11-13 metri si ca Mol­do­ve­nii vor rasu­fla prin trub­ca da minu­nea nu a fost sa fie

  mol­do­va­nu­lui i so mai dat o san­sa din cite se vede

  daca aista ii omat apu mol­do­va­nul no fost inca pe Tita­nic

  da sci vor­bes­te nenea mol­do­va­nul ii pros­to mol­do­van si nimic mai mult

 3. elka

  dru­mu­ri­le is per­fec­te!!!

  eu ma uit ca veci­nul meu fara acu­mu­lea­tor si fara roti de iar­na so dus la metro o cum­pa­rat o masi­na pli­na de vod­ca si inca so intors ina­poi nu ca viu da in pli­na dis­po­zi­tie

  asta daca sci­ne­va face pro­ble­me pros­to are zub pe agen­ti

  da daca seri­os dru­mu­ri­le is luna

  da care luna?

  luna inca pina la dru­mu­ri­le de mol­do­va mai are cite­va mili­o­nae de ani de evo­lu­tie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *