Citiți joi, în ZdG

Joi, în edi­ția tipă­ri­tă a ZdG, citiți des­pre cum se fra­u­dea­ză lici­ta­ți­i­le în zone­le rura­le din R. Mol­do­va. În text, veți cunoaș­te măr­tu­ri­i­le unui pri­mar, dar și a unor oame­ni de afa­ce­ri, care rela­tea­ză cum se fra­u­dea­ză lici­ta­ți­i­le. Tot în acest număr, vede­ți cum expli­că mem­brii Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii con­cur­sul cu un sin­gur can­di­dat de la șefia Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție.

La rubri­ca Repor­ter Spe­cial, aveți deta­lii des­pre sen­tin­ța cu mul­te sem­ne de între­ba­re din dosa­rul lui Dan Vul­pe, un tânăr tam­po­nat mor­tal, în pli­nă stra­dă, acum doi ani. Inter­vi­ul din aceas­tă edi­ție este cu Miha­il Oprea, direc­to­rul gene­ral al Dis­pen­sa­ru­lui Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie, care vor­beș­te des­pre tra­di­ția de a con­su­ma bău­tu­ri alco­o­li­ce în exces și meto­de­le de tra­ta­ment ale alco­o­lis­mu­lui.

1 paginaActu­al: De ce Mihai Poa­le­lun­gi nu a avut con­tra­can­di­dat la șefia CSJ?

Poli­tic: Par­la­men­tul Euro­pean așteap­tă refor­me și elu­ci­da­rea fur­tu­lui din sis­te­mul ban­car

Dosar: Lici­ta­ții sub­te­ra­ne

Repor­ter Spe­cial: Jus­ti­ție pen­tru femei: “Poa­te să-mi insta­lez un cort în fața Cur­ții Supre­me?”

Repor­ter Spe­cial: Dosa­rul Vul­pe: Sen­tin­ță cu sem­ne de între­ba­re

Tră­ind de Gar­dă: Două suro­ri con­dam­na­te la des­păr­ți­re

Exclu­siv: Inter­viu cu Miha­il Oprea, direc­to­rul gene­ral al Dis­pen­sa­ru­lui Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie

La Mar­gi­nea Euro­pei: Azi­lul repu­bli­can. Demi­sie cu plân­ge­re în instan­ță

Zona Publi­că: Des­pre răs­pun­de­re și libe­ra­re de răs­pun­de­re pena­lă

La Țară: Idei de afa­ce­ri ce pot fi por­ni­te cu inves­ti­ții mici: Creș­te­rea pre­pe­li­țe­lor

Oame­ni: “Poe­me­le țesu­te cu dor” – expo­zi­ția covoa­re­lor tra­di­țio­na­le, „cule­se” de Eca­te­ri­na Popes­cu

Opi­nii

Ali­na Radu: Min­ciu­na din 2009 a răbu­fnit în 2016

Ane­ta Gro­su: Cine la Chi­si­nau se teme de Nato?

Petru Gro­za­vu: Filip si Pla­ho­t­niuc nu se aud?
Circ în tram­vai: Poa­le­lun­gi, sin­gu­rul can­di­dat vala­bil

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *