1 pagina

Citiți joi, în ZdG

Joi, în edi­ția tipă­rită a ZdG, citiți des­pre cum se fra­u­dează lici­ta­ți­ile în zonele rurale din R. Mol­dova. În text, veți cunoaște măr­tu­ri­ile unui pri­mar, dar și a unor oameni de afa­ceri, care rela­tează cum se fra­u­dează lici­ta­ți­ile. Tot în acest număr, vedeți cum explică mem­brii Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii con­cur­sul cu un sin­gur can­di­dat de la șefia Cur­ții Supreme de Jus­ti­ție.

La rubrica Repor­ter Spe­cial, aveți deta­lii des­pre sen­tința cu multe semne de între­bare din dosa­rul lui Dan Vulpe, un tânăr tam­po­nat mor­tal, în plină stradă, acum doi ani. Inter­viul din această edi­ție este cu Mihail Oprea, direc­to­rul gene­ral al Dis­pen­sa­ru­lui Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie, care vor­bește des­pre tra­di­ția de a con­suma bău­turi alco­o­lice în exces și meto­dele de tra­ta­ment ale alco­o­lis­mu­lui.

1 paginaActual: De ce Mihai Poa­le­lungi nu a avut con­tra­can­di­dat la șefia CSJ?

Poli­tic: Par­la­men­tul Euro­pean așteaptă reforme și elu­ci­da­rea fur­tu­lui din sis­te­mul ban­car

Dosar: Lici­ta­ții sub­te­rane

Repor­ter Spe­cial: Jus­ti­ție pen­tru femei: “Poate să-mi insta­lez un cort în fața Cur­ții Supreme?”

Repor­ter Spe­cial: Dosa­rul Vulpe: Sen­tință cu semne de între­bare

Tră­ind de Gardă: Două surori con­dam­nate la des­păr­țire

Exclu­siv: Inter­viu cu Mihail Oprea, direc­to­rul gene­ral al Dis­pen­sa­ru­lui Repu­bli­can de Nar­co­lo­gie

La Mar­gi­nea Euro­pei: Azi­lul repu­bli­can. Demi­sie cu plân­gere în instanță

Zona Publică: Des­pre răs­pun­dere și libe­rare de răs­pun­dere penală

La Țară: Idei de afa­ceri ce pot fi por­nite cu inves­ti­ții mici: Creș­te­rea pre­pe­li­țe­lor

Oameni: “Poe­mele țesute cu dor” – expo­zi­ția covoa­re­lor tra­di­țio­nale, „culese” de Eca­te­rina Popescu

Opi­nii

Alina Radu: Min­ciuna din 2009 a răbu­fnit în 2016

Aneta Grosu: Cine la Chi­si­nau se teme de Nato?

Petru Gro­zavu: Filip si Pla­ho­t­niuc nu se aud?
Circ în tram­vai: Poa­le­lungi, sin­gu­rul can­di­dat vala­bil

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.