Prima vizită a lui Dodon (președinte) la Moscova

Igor Dodon, înves­tit în func­ția de preşe­din­te al R. Mol­do­va pe data de 23 decem­brie, va face o vizi­tă ofi­ci­a­lă la Mosco­va. Aceas­ta va avea loc pe data de 17 ianu­a­rie.

Des­pre acest lucru a ținut să rea­min­teas­că Dmi­tri Rogo­zin, vice­pre­mi­e­rul Rusi­ei, într-o pos­ta­re a sa prin care lau­dă întâl­ni­rea recen­tă a lui Igor Dodon cu Vadim Kra­s­no­se­lis­kii. „La ast­fel de întâl­ni­ri con­tea­ză să fie solu­țio­na­te pro­ble­me con­cre­te care afec­tea­ză secu­ri­ta­tea și bunăs­ta­rea cetă­țe­ni­lor de pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui. Îl aștep­tăm pe Igor Dodon la Mosco­va, pe data de 17 ianu­a­rie”, a sub­li­ni­at Rogo­zin pe pagi­na sa de face­bo­ok.

Men­țio­năm că între­ve­de­rea lui Dodon cu Kra­s­no­se­lis­kii a fost cri­ti­ca­tă dur de mai mul­te for­ma­țiu­ni poli­ti­ce. Potri­vit lor, pozi­ția lui Dodon con­tra­vi­ne art.1 alin.(1) din Con­sti­tu­ția R. Mol­do­va potri­vit căru­ia țara noas­tră este un stat suve­ran şi inde­pen­dent, uni­tar şi indi­vi­zi­bil și art.77 din Legea Supre­mă, care sti­pu­lea­ză clar că Preşe­din­te­le R. Mol­do­va este garan­tul suve­ra­ni­tă­ţii, inde­pen­denţei naţio­na­le, al uni­tă­ţii şi inte­gri­tă­ții teri­to­ri­a­le a țării.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Simion

    Si daca Mega-oaie Dodo­loa­ie, in loc de ure­chi c***e, dupa intal­ni­rea cu omo­o­lo­gul sau de la Tiras­po­lea s-a intors umflat in pene, dupa intal­ni­rea cu lili­Phu­tin va ara­ta ca o bom­ba nuclea­ra.

  2. ciubuc ion

    Pana pe 17 dec,vad ca plea­ca in coce­diu de Cra­ciun la Soci,nu in Moldova,nu la Ode­sa nu in Romania,nu in alte tari UE,ci exact ca pe vre­mea URSS,la Soci ca toti acti­vis­tii care erau che­ma­ti de Bre­j­nev la ordine,sau mai de mult de Hrus­ciov,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *