Oazu Nantoi propune identificarea președintelui statului din partea societatății civile

În cadrul Foru­mu­lui civic al pro­tes­ta­ta­ri­lor, Oanu Nan­toi a decla­rat că eli­be­ra­rea sta­tu­lui cap­tiv este posi­bi­lă doar prin dia­log con­struc­tiv între soci­e­ta­te și guver­na­re sau pe cale revo­lu­țio­na­ră. Oazu Nan­toi a pre­ci­zat că Foru­mul tre­bu­ie să încea­pă dia­lo­gul pri­vind desem­na­rea unui can­di­dat la func­ția de pre­șe­din­te al țării din par­tea soci­e­tă­ții civi­le.

„Dis­tan­ța de la idol până la Iuda este foar­te scur­tă. Eli­be­ra­rea sta­tu­lui din cap­ti­vi­ta­te poa­te fi rea­li­za­tă prin două căi: revo­lu­țio­na­ră și evo­lu­ti­vă. Cea evo­lu­ti­vă, se refe­ră la fap­tul că guver­na­rea, în per­soa­na lui Pla­ho­t­niuc, accep­tă dia­lo­gul și înde­pli­neș­te reven­di­că­ri­le soci­e­tă­ții civi­le. Cea revo­lu­țio­na­ră este cea a pro­tes­te­lor.”

„Noțiu­nea de stat cap­tiv se iden­ti­fi­că cu une­le struc­tu­ri de stat con­tro­la­te de Vlad Pla­ho­t­niuc. Noi tre­bu­ie să îna­in­tăm un set de reve­di­că­ri exac­te pen­tru a gene­ra schim­bă­ri­le. Ar fi nece­sa­ră cre­a­rea unei Comi­sii pen­tru selec­ta­rea can­di­da­ți­lor la func­ți­i­le de con­du­ce­re a insti­tu­ți­i­lor de stat, schim­ba­rea cadru­lui legi­sla­tiv.”, a men­țio­nat Oazu Nan­toi.

De ase­me­nea, aces­ta a pro­pus ca Foru­mul să încea­pă dia­lo­gul pri­vind desem­na­rea unui can­di­dat la func­ția de pre­șe­din­te al țării din par­tea soci­e­tă­ții civi­le.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. tarasov ion

    tov,Nantoi,candidat poli­tic la pri­ma­ria Chi­si­nau nu poa­te vor­bi pt,societatea civila,dar pro­pu­ne­rea cu can­di­da­ti la Pre­se­din­te de la soci­e­ta­tea civi­la e buna,dar demo­cra­tic este sa fie macar doi propusi,pt,a avea de unde ale­ge poporul,aici gre­seste dl,Nantoi,chiar daca este comen­ta­tor politic,democratia in ori­ce ale­ge­re ince­pe de la doi can­di­da­ti in sus,numai in Rusia si Bela­rus se mer­ge cu un candidat,iar noi sper ca nu sun­tem ca ei,,,

  2. alex kooper

    Da nu ma mira fap­tul sa te vise­zi un con­si­li­er de pre­se­din­te ,daca pri­mar nu ai fost ! Oazu Nan­toi un fre­ca­u­tan ,de min­te ce a sus­ti­nut cur­su­la Euro­pean si acum se cur­ves­te ca un rOS­CA!!!

  3. Reformatorul

    Nan­toi?! Alo­oo, dap doreai refe­ren­dum, asta cere Plat­for­ma voas­tră, ce fel de iden­ti­fi­ca­re deja?! Care va vrea ace­la va can­di­da si popo­rul va vota daca va dori.Nu sti­ti ce vre­ti la Plat­for­ma ceea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *