Oazu-Nantoi

Oazu Nantoi propune identificarea președintelui statului din partea societatății civile

În cadrul Foru­mu­lui civic al pro­tes­ta­ta­ri­lor, Oanu Nan­toi a decla­rat că eli­be­ra­rea sta­tu­lui cap­tiv este posi­bilă doar prin dia­log con­struc­tiv între soci­e­tate și guver­nare sau pe cale revo­lu­țio­nară. Oazu Nan­toi a pre­ci­zat că Foru­mul tre­buie să înceapă dia­lo­gul pri­vind desem­na­rea unui can­di­dat la func­ția de pre­șe­dinte al țării din par­tea soci­e­tă­ții civile.

„Dis­tanța de la idol până la Iuda este foarte scurtă. Eli­be­ra­rea sta­tu­lui din cap­ti­vi­tate poate fi rea­li­zată prin două căi: revo­lu­țio­nară și evo­lu­tivă. Cea evo­lu­tivă, se referă la fap­tul că guver­na­rea, în per­soana lui Pla­ho­t­niuc, acceptă dia­lo­gul și înde­pli­nește reven­di­că­rile soci­e­tă­ții civile. Cea revo­lu­țio­nară este cea a pro­tes­te­lor.”

„Noțiu­nea de stat cap­tiv se iden­ti­fică cu unele struc­turi de stat con­tro­late de Vlad Pla­ho­t­niuc. Noi tre­buie să îna­in­tăm un set de reve­di­cări exacte pen­tru a genera schim­bă­rile. Ar fi nece­sară cre­a­rea unei Comi­sii pen­tru selec­ta­rea can­di­da­ți­lor la func­ți­ile de con­du­cere a insti­tu­ți­i­lor de stat, schim­ba­rea cadru­lui legi­sla­tiv.”, a men­țio­nat Oazu Nan­toi.

De ase­me­nea, acesta a pro­pus ca Foru­mul să înceapă dia­lo­gul pri­vind desem­na­rea unui can­di­dat la func­ția de pre­șe­dinte al țării din par­tea soci­e­tă­ții civile.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Simion

  Per­fect! De acord!

 • tara­sov ion

  tov,Nantoi,candidat poli­tic la pri­ma­ria Chi­si­nau nu poate vorbi pt,societatea civila,dar pro­pu­ne­rea cu can­di­dati la Pre­se­dinte de la soci­e­ta­tea civila e buna,dar demo­cra­tic este sa fie macar doi propusi,pt,a avea de unde alege poporul,aici gre­seste dl,Nantoi,chiar daca este comen­ta­tor politic,democratia in orice ale­gere incepe de la doi can­di­dati in sus,numai in Rusia si Bela­rus se merge cu un candidat,iar noi sper ca nu sun­tem ca ei,,,

 • alex koo­per

  Da nu ma mira fap­tul sa te visezi un con­si­lier de pre­se­dinte ,daca pri­mar nu ai fost ! Oazu Nan­toi un fre­ca­u­tan ,de minte ce a sus­ti­nut cur­sula Euro­pean si acum se cur­veste ca un rOSCA!!!

 • Refor­ma­to­rul

  Nan­toi?! Alooo, dap doreai refe­ren­dum, asta cere Plat­forma voas­tră, ce fel de iden­ti­fi­care deja?! Care va vrea acela va can­dida si popo­rul va vota daca va dori.Nu stiti ce vreti la Plat­forma ceea.