Maia Sandu: “O reformă reală în justiție trebuie să asigure protejarea drepturilor omului și sancționarea celor care încalcă legea”

“Reformele autentice se realizează în beneficiul cetățeanului și aduc schimbări reale și pozitive. Nu există rețete ideale de realizare a reformelor într-un domeniu sau altul. Important este să respecți spiritul reformei. De exemplu, reforma justiției are un obiectiv major – asigurarea unei justiții independente și corecte (expresie ușor pleonastică, deoarece, prin definiție, justiția înseamnă calitatea de a fi corect).

La prima vedere, pare îmbucurător faptul că Guvernul a decis să reorganizeze sistemul de instanțe judecătorești, prin reducerea numărului acestora, ceea ce ar putea să conducă la creșterea eficienței banilor publici și la optimizarea procesului de examinare a dosarelor. Totuși, în esență, această decizie nu contribuie nicidecum la asigurarea unei justiții corecte, atât timp cât Consiliul Superior al Magistraturii este un organ controlat politic, care promovează judecători pe alte criterii decât cele ale profesionalismului și integrității. Există numeroase astfel de exemple. Haideți să ne amintim cu ce s-a încheiat lichidarea instanțelor economice. Aceiași judecători toxici, care au plecat din aceste instanțe, se regăsesc în continuare în sistem; s-au încadrat perfect în noua structură. La fel s-a întâmplat și în educație. După ce s-a dat o bătălie mare pentru a alege prin concurs directorii de școli, autoritățile au compromis în totalitate acest mecanism democratic de asigurare a performanței. Reformele de acest fel reprezintă oportunități majore de a promova în funcții oameni care merită și de a-i exclude pe cei care abuzează de sistem. În caz contrar, oportunitățile sunt irosite, iar reformele – compromise” a menționat Maia Sandu pe un site de socializare.

Sandu a mai accentuat că o  reformă reală în justiție trebuie să asigure, în mod echitabil, protejarea drepturilor omului și sancționarea celor care încalcă legea.  “Altfel, nu vom avea altceva decât perpetuarea aceluiași sistem aservit și nefuncțional”, conchide Sandu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Gerald Butler

  Maia San­du a demon­strat ca nu e in sta­re de a deti­ne o func­tie res­pon­sa­bi­la, Andri­an Can­du i-a pro­pus aces­te­ia sa can­di­de­ze pen­tru func­tia de guver­na­tor, oare de ce a refu­zat acest lucru?

  • VIVELAMOLDAVIE

   Nu e in sta­re? Lui Can­du, Pla­ha, Ghim­pu ii tre­mu­ra chi­lo­tii cand se gin­desc la Maia San­du sau ori­ca­re alta alter­na­ti­va poli­ti­ca de dreap­ta care are toa­te sanse­le sa vina la guver­na­re cu un pro­gram con­sec­vent ade­va­rat PRO-European. Si iata de ce incear­ca sa mai mani­pu­le­ze popo­rul prin lin­gai ca tine care comen­tea­za la fie­ca­re 15 minu­te numai pros­tii in favoa­re sta­pi­nu­lui sau PLAHATNIUC. Cica Gerald Butler ma la pro­fi­lul tau de tro­ll dea lui Pla­ha, si vad ca in 2 luni decind ai pro­fi­lul pe DISQUS ai reu­sit 386 de comen­ta­rii prin care toa­te 386 il lin­gi pe Pla­his la anus, si nu ai nici un fol­lower si nici nu urma­res­ti pe nime­ni. La GBC nu va inva­ta sa fiti olea­ca mai dis­cre­ti? Pro­fi­lul tau de tro­ll se vede de la o pos­ta #NUPLAHA

 2. Reformatorul

  Doam­nă Maia, iaca cu tot res­pec­tul, dar d ece nu-i spu­ne­a­ti lui Filat cum tre sa fie o refor­ma in jus­ti­tie, atun­ci cind el mima cu minis­trii lui aces­tea. Si apro­po, dar sti­ti cum tre­bu­ie sa ara­te o refor­ma in edu­ca­tie?

 3. =Grăchina dinVale=

  UN EVENIMENT EXCEPȚIONAL –
  PROIECTUL RE-UNIRII – SFATUL ȚĂRII-2!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  zia­rul Lite­ra­tu­ra și Arta, 11 Febru­a­rie 2016 –
  Luni, 8 febru­a­rie 2016,
  la sedi­ul Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău,
   – Forul Demo­crat al Româ­ni­lor din Rep. Mol­do­va,
   – Aso­ci­a­ţia Cre­dinţă Patri­ei,
   – Aso­ci­a­ţia Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina
  au invi­tat Soci­e­ta­tea Civi­lă la o Masă Rot­un­dă – cir­ca 50 de ONG-uri –
  și au lan­sat Pro­iec­tul de RE-UNIRE- SFATUL-ȚĂRII-2 cu Patria-Mamă Româ­nia euro­pea­nă,

  în baza RE-Stabilirii Actu­lui Uni­rii din 27 Mar­tie 1918

  și lichi­da­rea con­se­cin­țe­lor Pac­tu­lui odi­os hoțesc ruso-german comunisto-fascist Ribbentrop-Molotov din 1939

  prin care Basa­ra­bia și Buco­vi­na de Nord au fost fura­te de la Patria noas­tră Româ­nia.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  Au vorbit-

  – Nicoa­le Dabija- scri­i­tor

  – Arca­die Suce­vea­nu, Pre­șe­din­te­le Unu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău

  – Ion Ungu­rea­nu, ex-Ministru al Cul­tu­rii

  – Ghen­a­die Coso­va­nu, Pre­șe­din­te Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina

  – Ion Cos­taș, gene­ral în rezer­vă

  – Timo­tei Țur­ca­nu, ingi­ner

  – Con­stan­tin Lazăr, jurist

  – Lidu­ța Deliu, avo­ca­tă, acti­vist civic

  – Vic­tor Ale­cu, acti­vist PSD,

  – Ana­tol Petren­cu, isto­ric

  – Ion Negrei, isto­ric

  – Vir­gil Mân­dâ­ca­nu, pro­fe­sor

  – Geor­ge Simion, acti­vist foc­șă­ne­an

  – Ric­ky Arde­zi­a­nu, cân­tă­reț

  – Măriu­ca Augus­ti­na Hân­cu, scri­i­toa­re

  – invi­ta­tul spe­cial din Litu­a­nia, Kes­tu­tis Tubis,

  Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor din Vil­ni­us

  – ucrai­ne­nii Fio­dor Ghe­li­ci, Ruslan Șev­cen­ko și Volo­di­mir Evdokimov/din Kiev/

  și alții.

  — —  —  —  —  —  —  — -

  Marii absen­ți ?

  – ex-deputata de Dreap­ta Ani­ca Guțu,

  – cei de la B.U.N. ?

  – San­da Can de la PNL ?

  – Mihai Ciub­o­ta­ru, scri­i­tor de la Basa­ra­bia Lite­ra­ră ?

  – cei libe­ra­li PL ghim­piș­ti unsu­ro­și pre­tinși uni­o­niș­ti masca-ți de la tre­u­ca pute­rii mafi­o­te.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  De notat că mass-media aser­vi­tă din RM=Rep.Mafiotică a luat apă în gură

  și a rămas încre­me­ni­tă cu gura căs­ca­tă.

  Pen­tru ei, ști­rea des­pre bucă­tă­ria unui fin­lan­dez ruso-fono-fil din Chi­și­nău Păca­tOa­la

  care face tum­be în fața unei neo-iubite Olya, este mai impor­tan­tă

  decăt scă­pa­rea noas­tră de ocu­pa­ția moscalo-hoholească de cir­ca 200 de ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *