Întâlnirea de astăzi a Guvernului cu echipa de experți FMI. Despre ce au discutat?

Pre­mi­e­rul Pavel Filip s-a întâl­nit astăzi cu echi­pa de expe­rţi a Fon­du­lui Mone­tar Inter­na­ţio­nal (FMI), care se află într-o misiu­ne de eva­lu­a­re în R. Mol­do­va, în peri­oa­da 14 – 28 febru­a­rie 2017. 

În debu­tul între­ve­de­rii, Pre­mi­e­ru­lui i-a fost pre­zen­tat noul şef al misiu­nii FMI, Ben Kel­manson, care a succedat-o în acest post pe Ivan­na Vladkova-Hollar, înce­pând cu luna ianu­a­rie curent.

În cadrul întâl­ni­rii Ben Kel­manson a infor­mat că pe par­cur­sul urmă­toa­re­lor două săp­tămâ­ni va face o eva­lu­a­re a situ­a­ţi­ei macro­e­co­no­mi­ce din R. Mol­do­va şi o revi­zu­i­re pe dimen­siu­nea de poli­ti­ci.

Amin­tim că pe 7 noiem­brie 2016, Guver­nul și FMI au sem­nat un Acord de cola­bo­ra­re, prin care R. Mol­do­va a pri­mit o linie de cre­dit de apro­xi­ma­tiv 176 de mili­oa­ne de dola­ri, din­tre care 35 mili­oa­ne de dola­ri au fost deja alo­ca­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. ciubuc ion

    FMI vrea sa ne ajute,dar daca nu facem refor­me nu vom pri­mi res­tul de impru­mut care este cu doban­da mica ca si cel din Roma­nia si putem avea mari pro­ble­me,,

  2. ivancelgroaznic

    Au dis­cu­tat sa vada daca pre­zen­tam incre­de­re si dak o sa mai pri­mim bani. Ori­cum, si FMI stie, da nara­ta ca cesh­ti bani si fura la noi can codru. Ca au shi ei inte­res de aco­lo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *