Dodon: obiectivul nostru este eliberarea statului captiv, acțiunile guvernării sunt „cosmetice”

Igor Dodon, pre­șe­din­te­le PSRM, a del­ca­rat astăzi, în cadrul Foru­mu­lui civic al pro­tes­ta­ta­ri­lor, că deci­zia majo­ri­tă­ții par­la­men­ta­re refe­ri­tor la orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pen­tru ale­ge­rea direc­tă a șefu­lui sta­tu­lui de către cetă­țe­ni este salu­ta­bi­lă. În ace­lași timp, lide­rul PSRM a men­țio­nat că pro­tes­te­le și pre­siu­ni­le paș­ni­ce tre­bu­ie să con­ti­nue.

„Sun­tem dife­ri­ți, vedem dife­ri­ți vec­to­rul geo­po­li­tic. Dar ne-am uni­fi­cat efor­tu­ri­le. Ceea ce s-a întâm­plat în ulti­me­le săp­tămâ­ni este cel mai fru­mos lucru ce s-ar fi putut întâm­pla în R. Mol­do­va. La mitin­gul orga­ni­zat dumi­ni­că am cre­at acel Con­si­liu Națio­nal, sun­tem puter­ni­ci. Orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum con­sti­tu­țio­nal este pri­ma ceda­re din par­te guver­nă­rii oli­gar­hi­ce.”, a men­țio­nat Igor Dodon.

Tot­o­da­tă, aces­ta a men­țio­nat că obiec­ti­vul este „eli­be­ra­rea sta­tu­lui cap­tiv”. Refe­ri­tor la solu­ți­i­le pro­pu­se de majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră, Dodon a decla­rat că acțiu­ni­le sunt doar„cosmetice”.  „Doar prin ale­ge­ri anti­ci­pa­te putem reu­și, nu recu­noaș­tem guver­nul. Pre­siu­ni­le și pro­tes­te­le tre­bu­ie să con­ti­nuă în mod obli­ga­to­riu. Ple­dez pen­tru pro­tes­te paș­ni­ce, deo­a­re­ce guver­nul oli­gar­hic nu repre­zin­tă popo­rul.”, a decla­rat Igor Dodon.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Aurel

    Eu cred că aciu­ni­le dacă sunt sim­ți­te de cetă­țe­ni în buzu­na­re­le lor, da ele sunt sim­ți­te prin mic­șo­ră­ri­le la gaz, ener­gie elec­tri­că, car­bu­ran­ți, ap ceea ce spu­ne Dodon de “cos­me­ti­ce” mai puțin con­tea­ză, con­tea­ză ce sim­te omul în buge­tul de fami­lie …

  2. tarasov ion

    ”Pre­siu­ni­le si pro­tes­te­le tre­bu­ie sa CONTINUIE”,tov ,Dodon,fiu de pro­fe­sor de moldoveneasca/romana,se vede ca dru­mu­ri­le dese la Mos­ko­va ii stri­ca lim­ba nu numai ide­i­le ,dar eu cred ca fara sala­rii si pen­sii la vre­me lumea ar tre­bui sa lase guver­nul cele 100 de zile ceru­te de pri­mul minis­tru Filip sa vedem ce va face,pt,ca nu avem buget pe 2016,nici acord cu FMI si nici guver­na­tor la BNM,mai tre­ce iar­na si apoi oame­nii daca nu se face nimic pot reve­ni in strada,dar Dodon a reve­nit de la Mos­ko­va cu sa dara­me tot,acesta este ordi­nul acum din Rusia pt,ca Mol­do­va cu Dodon si Usa­tai in frun­te sa se faca un cap de pod antiU­krai­na si antiUE si anti­NA­TO,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *