(VIDEO) Instanța permite construcția unui hotel mai înalt decât Parlamentul în parcul central

Jude­că­to­ria Cen­tru a decis că fir­ma “Fin­par Invest” poa­te con­strui un imo­bil cu 13 eta­je în locul Cafe­ne­lei “Gugu­ță” din cen­trul capi­ta­lei, însă fără drep­tul de a pri­va­ti­za tere­nul. Deci­zia nu i-a satis­fă­cut nici pe repre­zen­tan­ții muni­ci­pa­li­tă­ții, care vor inter­zi­ce­rea con­struc­ți­ei în cen­trul isto­ric, nici pe repre­zen­tan­ții com­pa­niei inves­ti­toa­re, care a cerut și drep­tul de pro­pri­e­ta­te pe tere­nul adia­cent.

decizieRepre­zen­tanţii Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău şi cei ai Agenţi­ei de Inspec­ta­re şi Res­ta­u­ra­re a Monu­men­te­lor s-au decla­rat nemulţu­mi­ţi de deci­zia lua­tă de jude­că­tor şi o vor ata­ca în instanţa supe­ri­oa­ră. În opi­nia spe­cia­li­ş­ti­lor, regiu­nea unde este ampla­sa­tă cafe­nea­ua „Gugu­ţă” din Gră­di­na Publi­că Şte­fan cel Mare este zonă isto­ri­că, unde clă­di­ri­le noi nu tre­bu­ie să depă­şeas­că înă­lţi­mea celor exis­ten­te.

Acum o lună, ace­eași fir­mă a câști­gat la Cur­tea de Apel Chi­și­nău tere­nul pe care sunt ampla­sa­te tele­vi­ziu­ni­le din gru­pul „Gene­ral Media Grup”, des­pre care se știe că apar­țin omu­lui de afa­ce­ri Vlad Pla­ho­t­niuc. În acel caz Agen­ția Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce a fost obli­ga­tă să înche­ie un con­tract de vânzare-cumărare cu „Fin­par Invest” asu­pra unui teren de 1,17 hec­ta­re de pe teri­to­ri­ul Mol­dex­po.

Și insu­le­le din par­cul „La Izvor” au fost pier­du­te defi­ni­tiv de Pri­mă­ria Chi­şi­nău, după ce, la înce­pu­tul anu­lui 2013, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) a res­pins şi cere­rea de revi­zu­i­re depu­să de repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii. prin acea deci­zie, Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC) este, prac­tic, obli­gat să dea în loca­ţiu­ne cele două insu­le, şi anu­me fir­mei „Fin­par Invest”, admi­nis­tra­tă de Ghen­a­die Sajin.

Pre­sa a scos la ive­a­lă că „Fin­par Invest” este una din­tre cele mai mari com­pa­nii imo­bi­li­a­re din Mol­do­va şi are legă­tu­ri strân­se cu omul de afa­ce­ri și poli­ti­cia­nul Vlad Pla­ho­t­niuc.

Sur­sa VIDEO: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *