guguta

(VIDEO) Instanța permite construcția unui hotel mai înalt decât Parlamentul în parcul central

Jude­că­to­ria Cen­tru a decis că firma “Fin­par Invest” poate con­strui un imo­bil cu 13 etaje în locul Cafe­ne­lei “Guguță” din cen­trul capi­ta­lei, însă fără drep­tul de a pri­va­tiza tere­nul. Deci­zia nu i-a satis­fă­cut nici pe repre­zen­tan­ții muni­ci­pa­li­tă­ții, care vor inter­zi­ce­rea con­struc­ției în cen­trul isto­ric, nici pe repre­zen­tan­ții com­pa­niei inves­ti­toare, care a cerut și drep­tul de pro­pri­e­tate pe tere­nul adia­cent.

decizieRepre­zen­tanţii Con­si­liul Muni­ci­pal Chi­şi­nău şi cei ai Agenţiei de Inspec­tare şi Res­ta­u­rare a Monu­men­te­lor s-au decla­rat nemulţu­miţi de deci­zia luată de jude­că­tor şi o vor ataca în instanţa supe­ri­oară. În opi­nia spe­cia­li­ş­ti­lor, regiu­nea unde este ampla­sată cafe­neaua „Guguţă” din Gră­dina Publică Şte­fan cel Mare este zonă isto­rică, unde clă­di­rile noi nu tre­buie să depă­şească înă­lţi­mea celor exis­tente.

Acum o lună, ace­eași firmă a câști­gat la Cur­tea de Apel Chi­și­nău tere­nul pe care sunt ampla­sate tele­vi­ziu­nile din gru­pul „Gene­ral Media Grup”, des­pre care se știe că apar­țin omu­lui de afa­ceri Vlad Pla­ho­t­niuc. În acel caz Agen­ția Pro­pri­e­tă­ții Publice a fost obli­gată să încheie un con­tract de vânzare-cumărare cu „Fin­par Invest” asu­pra unui teren de 1,17 hec­tare de pe teri­to­riul Mol­dexpo.

Și insu­lele din par­cul „La Izvor” au fost pier­dute defi­ni­tiv de Pri­mă­ria Chi­şi­nău, după ce, la înce­pu­tul anu­lui 2013, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ) a res­pins şi cere­rea de revi­zu­ire depusă de repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii. prin acea deci­zie, Con­si­liul Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC) este, prac­tic, obli­gat să dea în loca­ţiune cele două insule, şi anume fir­mei „Fin­par Invest”, admi­nis­trată de Ghen­a­die Sajin.

Presa a scos la ive­ală că „Fin­par Invest” este una din­tre cele mai mari com­pa­nii imo­bi­li­are din Mol­dova şi are legă­turi strânse cu omul de afa­ceri și poli­ti­cia­nul Vlad Pla­ho­t­niuc.

Sursa VIDEO: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.