Un tânăr bănuit de atacarea a sute de site-uri

Un tânăr a fost reți­nut, fiind bănu­it de colec­ta­rea de infor­ma­ţii care con­sti­tu­ie secret comer­ci­al şi ban­car prin sus­tra­ge­rea de infor­ma­ţii, divul­ga­rea ili­ci­tă şi uti­li­za­rea infor­ma­ţi­i­lor ce con­sti­tu­ie secret comer­ci­al şi ban­car, fără con­si­mţămân­tul pro­pri­e­ta­ru­lui infor­ma­ţi­ei.

În cadrul acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă s-a sta­bi­lit că, în cur­sul anu­lui 2015 – înce­pu­tul anu­lui 2016, bănu­i­tul, uti­li­zând sis­te­me şi reţe­le infor­ma­ti­ce, alte mij­loa­ce elec­tro­ni­ce, a acce­sat ile­gal, a ata­cat şi a copi­at infor­ma­ţii din baze­le de date a sute de com­pa­nii şi insti­tu­ţii, inclu­siv din dome­ni­ul financiar-bancar şi mass-media, pe care, ulte­ri­or, le-a publi­cat pe pro­pri­ul blog.

Secţia teh­no­lo­gii infor­ma­ţio­na­le şi inves­ti­ga­ţii ale infra­cţiu­ni­lor în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le i-a îna­in­tat indi­vi­du­lui învi­nu­i­rea, aces­tu­ia fiindu-i apli­ca­tă inter­di­cţia de a nu pără­si ţara.

Învi­nu­i­tul, în vâr­stă de 20 de ani, este stu­dent în anul întâi la Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Mol­do­va şi este locu­i­tor al raio­nu­lui Anenii-Noi. Fiind audi­at de pro­cu­ro­ri, aces­ta şi-a recu­nos­cut vina de cele incri­mi­na­te.

Pen­tru aceas­tă infra­cţiu­ne, nor­ma pena­lă pre­ve­de amen­dă de până la 80.000 de lei sau închi­soa­re de cel mult 6 ani, în ambe­le cazu­ri cu (sau fără) pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de pînă la 3 ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *