virus

Un tânăr bănuit de atacarea a sute de site-uri

Un tânăr a fost reți­nut, fiind bănuit de colec­ta­rea de infor­ma­ţii care con­sti­tuie secret comer­cial şi ban­car prin sus­tra­ge­rea de infor­ma­ţii, divul­ga­rea ili­cită şi uti­li­za­rea infor­ma­ţi­i­lor ce con­sti­tuie secret comer­cial şi ban­car, fără con­si­mţămân­tul pro­pri­e­ta­ru­lui infor­ma­ţiei.

În cadrul acţiu­ni­lor de urmă­rire penală s-a sta­bi­lit că, în cur­sul anu­lui 2015 – înce­pu­tul anu­lui 2016, bănu­i­tul, uti­li­zând sis­teme şi reţele infor­ma­tice, alte mij­loace elec­tro­nice, a acce­sat ile­gal, a ata­cat şi a copiat infor­ma­ţii din bazele de date a sute de com­pa­nii şi insti­tu­ţii, inclu­siv din dome­niul financiar-bancar şi mass-media, pe care, ulte­rior, le-a publi­cat pe pro­priul blog.

Secţia teh­no­lo­gii infor­ma­ţio­nale şi inves­ti­ga­ţii ale infra­cţiu­ni­lor în dome­niul infor­ma­ti­cii a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale i-a îna­in­tat indi­vi­du­lui învi­nu­i­rea, aces­tuia fiindu-i apli­cată inter­di­cţia de a nu părăsi ţara.

Învi­nu­i­tul, în vâr­stă de 20 de ani, este stu­dent în anul întâi la Uni­ver­si­ta­tea Teh­nică din Mol­dova şi este locu­i­tor al raio­nu­lui Anenii-Noi. Fiind audiat de pro­cu­rori, acesta şi-a recu­nos­cut vina de cele incri­mi­nate.

Pen­tru această infra­cţiune, norma penală pre­vede amendă de până la 80.000 de lei sau închi­soare de cel mult 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) pri­va­rea de drep­tul de a ocupa anu­mite fun­cţii sau de a exer­cita o anu­mită acti­vi­tate pe un ter­men de pînă la 3 ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.