filat1

O nouă ședință de judecată în dosarul Filat

Astăzi, sâm­bătă, 12 mar­tie 2016, pen­tru ora 10.30, la Jude­că­to­ria Buiu­cani este pro­gra­mată o nouă ședință de jude­cată în dosa­rul Filat. Cu o zi îna­inte, Adri­ana Beți­șor, pro­cu­ro­rul care instru­men­tează dosa­rul ex-premierului anun­ța că par­tea apă­ră­rii a inter­ve­nit cu o cerere, de aceea ședința de jude­cată va con­ti­nua mâine… ”Ilan Șor a fost audiat. El a con­fir­mat măr­tu­ri­ile făcute în denunț și a adus unele expli­ca­ții”, decla­ra Beți­șor după ședința de jude­cată din 11 mar­tie

În ace­lași timp, Igor Popa, avo­ca­tul ex-premierului a sus­ținut ieri că măr­tu­ri­ile făcute de pri­ma­rul de Orhei nu ar fi sin­cere. „Șor a spus că-și men­ține decla­ra­ți­ile făcute ante­rior, dar asta nu e corect pen­tru că el tre­buie să repete măr­tu­ri­ile în fața jude­că­to­ri­lor. Mar­to­rul nu tre­buie să facă tri­mi­tere la decla­ra­ți­ile pre­ce­dente, ci o scurtă nara­țiune a fap­te­lor pe care le cunoaște, de la înce­put… În tim­pul ședin­ței se vedea com­por­ta­men­tul nesin­cer a lui Șor. Noi cre­dem că Șor a fost nesin­cer, iar auto­ri­ta­tea judi­ci­ară tre­buia să se con­vingă de nesin­ce­ri­ta­tea lui. Dar, nu am să comen­tez situ­a­ția. Vrem să vedem ce va urma. Noi nu cre­dem în decla­ra­ți­ile lui Șor. Ele nu sunt sin­cere. Este un pro­ces nee­chi­ta­bil”, a sub­li­niat avo­ca­tul lui Vlad Filat. Tot­o­dată, Igor Popa a anun­țat că Vlad Filat se pre­gă­tește să vină cu un anunț pen­tru presă, în scris.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    O noua stre­siune jude­k­ka­to­reasca BetiSHO­Reasca SHORi­ca­reasca circ­SHO­Reasca Ede­lwe­i­sSHO­Reasca.

  • Ana­to­lie Mere­uta

    Shorr vine in pro­ces ca si martor,dar fiind si fap­tu­i­tor nu pare nici legal,nici echitabil,dar asta nu con­teaza la noi,asa cum nu con­teaza ca s-a depa­sit limita de 90 de zile de arest,fara hota­rare judecatoreasca,dar la Beti­sor merge,chiar daca este tanara pare un pro­cu­ror comu­nist si sovi­e­tic,,