Biroul de Migrație a eliberat primele zece documente de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară

Pe 26 febru­a­rie, Biro­ul migra­ție și azil al MAI a dema­rat pro­ce­du­ra de eli­be­ra­re a docu­men­te­lor de călă­to­rie pen­tru refu­gi­a­ţi şi bene­fi­ci­a­rii de pro­te­cţie uma­ni­ta­ră.

Minis­trul de Inter­ne, Ale­xan­dru Jiz­dan, a men­țio­nat: „Ne-am ono­rat obli­ga­țiu­ni­le asu­ma­te, lansând pro­ce­du­ra de eli­be­ra­re a docu­men­te­lor de călă­to­rie pen­tru bene­fi­ci­a­rii de pro­tec­ție în țara noas­tră. Vom între­prin­de și în con­ti­nu­a­re acțiu­ni, orien­ta­te să asi­gu­re aces­tor per­soa­ne con­di­ții de sigu­ran­ță și inte­gra­re în soci­e­ta­te.”
R. Mol­do­va de mai mult timp acor­dă pro­te­cţie stră­i­ni­lor, via­ţa căro­ra în ţara de ori­gi­ne este pusă în peri­col în urma con­flic­te­lor mili­ta­te sau per­se­cu­ți­i­lor si dis­cri­mi­nă­ri­lor.

În sis­te­mul de azil al R. Mol­do­va sunt 566 stră­i­ni, din­tre care 442 deja au sta­tut recu­nos­cut. Peri­oa­de dife­ri­te de timp aceștia erau pri­va­ţi de drep­tul de a ieși din ţară, deo­a­re­ce pen­tru cate­go­ri­i­le res­pec­ti­ve de per­soa­ne nu se eli­be­rau docu­men­te de călă­to­rie recu­nos­cu­te de alte sta­te ale lumii.

Eve­ni­men­tul de astăzi vine să lichi­de­ze aces­te res­tan­țe ale sis­te­mu­lui. În baza docu­men­te­lor de călă­to­rie, refu­gi­a­ţii şi bene­fi­ci­a­rii de pro­te­cţie vor putea călă­to­ri pes­te hota­re­le R. Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *