mita-euro

Avocat prins cu o mită de 3.000 de euro

Un avo­cat din capi­tală a fost reţi­nut de ofi­ţe­rii CNA şi pro­cu­rori, fiind bănuit de tra­fic de influ­enţă.

Potri­vit denu­nţă­to­ru­lui, apă­ră­to­rul ar fi pre­tins şi pri­mit de la un cetă­ţean de ori­gine stră­ină, 3.000 de euro, susţinând că are influ­enţă asu­pra pro­cu­ro­ru­lui de caz, în vede­rea deter­mi­nă­rii aces­tuia să cla­seze o cauză penală por­nită pe fap­tul unei eva­ziuni fis­cale.

Menţio­năm că, avo­ca­tul a per­fec­tat un con­tract de acor­dare a asis­tenţei juri­dice, încer­când ast­fel să dea un aspect legal tra­fi­cu­lui de influ­enţă.

Urmare a măsu­ri­lor spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie şi a acţiu­ni­lor de urmă­rire penală, băr­ba­tul a fost prins în fla­grant delict. Acesta este reţi­nut pen­tru 72 de ore, recu­nos­cut în cali­tate de bănuit şi se află în Izo­la­to­rul de urmă­rire penală al CNA.

O cauză penală a fost por­nită pe acest caz. Dacă va fi găsit vino­vat, bănu­i­tul riscă închi­soare până la 6 ani sau amendă în mărime de la 60.000 la 80.000 de lei. Con­du­ce­rea urmă­ri­rii penale este în ges­tiu­nea Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie.

De la înce­pu­tul anu­lui 2016, doi avo­caţi au fost reţi­nuţi de către CNA pen­tru acte de coru­pţie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.