Andrei Pântea și-a recunoscut vina în dosarul Karamalak

Andrei Pân­tea, fos­tul prim-adjunct al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, și-a recu­nos­cut vina în dosa­rul Kara­ma­lak. El a recu­nos­cut fap­tul că a influ­en­țat trans­fe­rul lui Kara­ma­lak în Fede­ra­ția Rusă, scrie deschide.md. Sur­sa face refe­ri­re la decla­ra­ți­i­le lui Vita­lie Gale­ru, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nea­ză cazul.

Andrei Pân­tea a recu­nos­cut fap­tul că a dat indi­ca­ții subal­ter­ni­lor săi ca aceștia să reia nemo­ti­vat urmă­ri­rea pena­lă pe două dosa­re în pri­vin­ța lui Kara­ma­lak, iar ulte­ri­or, Pân­tea a exer­ci­tat ames­te­cul în urmă­ri­rea pena­lă cerând expe­di­e­rea dosa­ru­lui în Fede­ra­ția Rusă. În acest sens, pro­cu­ro­rul a dis­pus modi­fi­ca­rea învi­nu­i­rii din „depă­și­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu”, în infrac­țiu­nea pri­vind „ames­te­cul în înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei şi în urmă­ri­rea pena­lă”. Ast­fel, pro­cu­ro­rii cer pri­va­rea lui Pân­tea de drep­tul de a ocu­pa func­ții publi­ce pe un timp de trei ani.

Amin­tim că Andrei Pân­tea a fost reți­nut la 11 octom­brie 2016, fiind sus­pec­tat de depă­și­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu în dosa­rul Kara­ma­lak.

Andrei Pân­tea a ple­cat din sis­tem în sep­tem­brie 2015, după mai mul­te scan­da­lu­ri și acu­za­ții la adre­sa sa. Aces­ta a con­dus, pen­tru câte­va luni, Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, după demi­sia din ianu­a­rie 2013 a lui Vale­riu Zub­co. Pân­tea era atun­ci prim-adjunctul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, func­ție pe care o deți­nea din mar­tie 2010. După expi­ra­ra­rea man­da­tu­lui, la înce­put de 2015, Andrei Pân­tea a fost trans­fe­rat în func­ția de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­și­nău, Ion Dia­cov. Pân­tea însă și-a dat demi­sia în sep­tem­brie 2015, la câte­va zile după ce fos­tul pro­cu­ror muni­ci­pal, Ion Dia­cov, l-a acu­zat, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să, că ar fi încăl­cat legea.

ZdG a scris ante­ri­or că Pân­tea a fost cel care a decis, sus­pect, ca dosa­rul lui Kara­ma­lak să fie tri­mis la Mosco­va. Tot el a apă­rut dis­cu­tând tele­fo­nic cu Ion Șol­to­ia­nu, con­dam­nat pen­tru omor.

La înce­pu­tul lui 2015, ZdG a scris că Pân­tea şi-a înă­lţat, timp de doi ani, o casă moder­nă cu două nive­le pe o stra­de­lă din ora­şul Codru din Chi­şi­nău. Pân­tea deţi­nea şi trei auto­mo­bi­le, prin­tre care un BMW X5, fabri­cat în 2006 şi cum­pă­rat în 2013 cu 150.000 de lei. „Con­si­de­ra­ţi că un pro­cu­ror tre­bu­ie să tră­i­as­că pe malul râu­lui Bâc? Să-şi ridi­ce aco­lo o coli­bă? Să umble încă­lţat în cizme de chir­ză? Lua­ţi în cal­cul anii lucra­ţi în Pro­cu­ra­tu­ră”, decla­ra atun­ci Andrei Pân­tea.

Ante­ri­or, Andrei Pân­tea a exer­ci­tat func­ția de pro­cu­ror al raio­nu­lui Ane­nii Noi.

Cum expli­ca Pân­tea moti­vul pen­tru care a tri­mis dosa­rul lui Kara­ma­lak la Mosco­va


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Simion

  Ce rusi­ne! Ce abjec­tie de pro­cu­ror umi­lit! Nu-i jus­ti­tie, nu-i tara! E pasa­lik tribal.Potentatul Pla­ho­t­niuc se poar­ta cu toti sub­ju­ga­tii si cu fie­ca­re in par­te ca seful unei ban­de cri­mi­na­le care a nava­lit intr-o casa, i-a luat osta­ti­ci pe mem­brii fami­li­ei, iar capul fami­li­ei este supus celor mai ori­bi­le per­ver­siu­ni.

  • slava

   Sigur, pana a veni pla­ha a fost pasa­lik tri­bal al gru­pa­ri­lor cri­mi­na­le si agen­tu­rii ruses­ti! Mai Date-n mor­ti!

 2. Elena Loghin

  Deci in curind va iesi ade­va­rul si des­pre impli­ca­rea lui Usa­tii in toa­ta poves­tea asta. Si daca el tot e vino­vat atun­ci sa faca inchi­soa­re!

 3. Dracon

  Acum vreau sa vad ce rol a avut in acest caz inter­me­di­a­rul si cri­mi­na­lul din Bal­ti , Rena­to Usa­tii.

 4. Harton

  Curu arde, arde curu la inter­lo­pii Mol­do­ve­ni refu­gi­ați în Rusia! După cum vedem și Rena­to Usa­tîi și mai mul­ți mafi­oți vor fi trași la răs­pun­de­re dacă Pîn­tea a recu­nos­cut că-i impli­cat în aces­te șme­ke­rii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *