NATO îşi va consolida prezenţa în regiunea Mării Negre

Secre­ta­rul gene­ral al NATO, Jens Sto­l­ten­berg, a anu­nţat joi că Ali­anţa Nord-Atlantică va intro­du­ce noi măsu­ri cu sco­pul spo­ri­rii pre­zenţei sale în regiu­nea Mării Negre, pen­tru o mai bună conş­ti­en­ti­za­re situ­a­ţio­na­lă şi coor­do­na­re cu forţe­le nava­le ali­a­te care ope­rea­ză în aces­tă regiu­ne. “Am dis­cu­tat des­pre pre­zenţa noas­tră în regiu­nea Mării Negre. Pen­tru a com­ple­ta pozi­ţia noas­tră regio­na­lă puter­ni­că în plan aeri­an şi teres­tru – în jurul bri­gă­zii cadru mul­ti­na­ţio­na­le din Româ­nia”, a decla­rat ofi­ci­a­lul NATO în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să, citat de mediafax.ro.

“Opt ali­a­ţi s-au anga­jat să con­tri­bu­ie cu per­so­nal la bri­ga­dă. Iar cin­ci ali­a­ţi s-au anga­jat să tri­mi­tă forţe teres­tre şi aerie­ne pen­tru pre­gă­ti­re şi poli­ţie aeri­a­nă,” a con­ti­nu­at ofi­ci­a­lul

“Am căzut de acord să intro­du­cem două măsu­ri mari­ti­me supli­men­ta­re: o pre­zenţă nava­lă NATO spo­ri­tă la Marea Nea­gră pen­tru exer­ci­ţii, îmbu­nă­tă­ţi­rea pre­gă­ti­rii, şi o mai bună conş­ti­en­ti­za­re situ­a­ţio­na­lă, şi o fun­cţie de coor­do­na­re mari­ti­mă pen­tru Forţe­le Nava­le de Rea­cţie atun­ci când ope­rea­ză împre­u­nă cu alte forţe ali­a­te în regiu­nea Mării Negre”, a pre­ci­zat secre­ta­rul gene­ral.

Sto­l­ten­berg a făcut aces­te decla­ra­ţii cu oca­zia reu­niu­nii mini­ş­tri­lor Apă­ră­rii din sta­te­le NATO, care are loc în peri­oa­da 15-16 febru­a­rie, aceas­ta fiind pri­ma de acest fel la care va par­ti­ci­pa şi secre­ta­rul ame­ri­can al Apă­ră­rii, Jim Mat­tis.

Potri­vit şefu­lui NATO, în urma reu­niu­nii s-a con­ve­nit ca gru­pă­ri nava­le ale ali­anţei vor par­ti­ci­pa mai frec­vent la exer­ci­ţii şi acti­vi­tă­ţi de colec­ta­re de infor­ma­ţii în Marea Nea­gră, în cola­bo­ra­re cu flo­te­le sta­te­lor NATO rive­ra­ne.

“Tot ce vom face va fi în con­cor­danţă cu anga­ja­men­te­le şi obli­ga­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le, inclu­siv în acord cu Con­venţia de la Montre­ux (cu pri­vi­re la sta­tu­tul strâm­to­ri­lor Bos­for şi Dar­da­ne­le) … Vom avea o pre­zenţă spo­ri­tă la Marea Nea­gră, însă va fi una rezo­na­bi­lă, va avea un carac­ter defen­siv şi în niciun fel nu va avea drept scop să işte vre­un con­flict ori să esca­la­de­ze ten­siu­ni­le”, a decla­rat Sto­l­ten­berg. Ofi­ci­a­lul a mai decla­rat că NATO urmea­ză să spo­reas­că spo­reas­că numă­rul de misiu­ni de patru­la­re aeri­a­nă dea­su­pra Mării Negre, scrie AFP.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *