Muzica militară din Moldova cucerește Europa

Orches­tra Pre­zi­den­ți­a­lă și for­ma­ția muzi­ca­lă a Bri­gă­zii de Infan­te­rie Moto­ri­za­tă din Băl­ți încep un tur­neu în Ger­ma­nia în cadrul Fes­ti­va­lu­lui inter­națio­nal de muzi­că mili­ta­ră „Musikparade-2016”.

Spec­ta­co­lul de debut va avea loc în sea­ra aceas­ta în Chem­nitz, urmat de alte­le nouă în diver­se col­țu­ri ale țării gaz­dă. Cei 35 de instru­men­tiș­ti mili­ta­ri vor evo­lua în peri­oa­da 28 ianu­a­rie – 14 febru­a­rie ală­tu­ri de colec­ti­ve muzi­ca­le mili­ta­re renu­mi­te din Euro­pa, Asia și de pes­te ocean.Festivalul este con­si­de­rat ca fiind unul din­tre cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te cul­tu­ra­le mili­ta­re din Euro­pa.

Orches­tra Pre­zi­den­ți­a­lă a R. Mol­do­va a evo­lu­at pen­tru pri­ma dată la acest fes­ti­val anul tre­cut.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Ana­to­lie Mere­u­ta

    Mul­te tari din NATO au bune fam­fa­re mili­ta­re ,iar a noas­tra ar tre­bui sa par­ti­ci­pe la mai mul­te fes­ti­va­lu­ri de acest tip in Turcia,Romania,Polonia sau Bul­ga­ria sau Grecia,dar mai sunt si alte­le,,,