Doliu în cultura națională. Valentin Goga s-a stins din viață în culisele Palatului Național

Ulti­mul cân­tec al nai­u­lui. Direc­to­rul Pala­tu­lui Națio­nal „Nico­lae Sulac”, Valen­tin Goga a sufe­rit un infarct în sea­ra zilei de ieri și a dece­dat în culi­se­le insti­tu­ți­ei pe care o con­du­ce. Tra­ge­dia s-a întâm­plat la puțin timp după ce maes­trul a ieșit pe sce­nă și a inter­pre­tat o melo­die la nai, în cadrul unui con­cert dedi­cat Zilei Sf. Valen­tin și Valen­ti­na.

Mai mul­ți cole­gi, dar și artiș­ti și-au expri­mat con­do­lean­țe­le pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re.

Valen­tin Goga a fost unul din­tre cei mai apre­ciați și res­pec­ta­ți con­du­că­to­ri arti­si­ti­ci din Mol­do­va. Aces­ta a fost direc­tor al Pala­tu­lui Națio­nal timp de 22 de ani.

În 2005, lui Valen­tin Goga i-a fost con­fe­rit Ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”, pen­tru meri­te în dezvol­ta­rea şi pro­pa­ga­rea artei naţio­na­le, con­tri­bu­ţie la pre­gă­ti­rea şi desfă­şu­ra­rea de mani­fes­tă­ri cultural-artistice şi acti­vi­ta­te orga­ni­za­tori­că pro­di­gi­oa­să.

În anul 2012, Valen­tin Goga a fost deco­rat de către Mitro­po­lit cu Ordi­nul „Pai­sie Veli­ci­ko­v­s­ki”, gr. II, pen­tru susţi­ne­rea şi apor­tul pe care l-a adus de-a lun­gul tim­pu­lui pen­tru orga­ni­za­rea con­cer­te­lor de muzi­că duhov­ni­ceas­că, a con­fe­rinţe­lor şi altor eve­ni­men­te cu carac­ter orto­dox.

Foto: logos.press.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *