valentin_doga_logos.press.md

Doliu în cultura națională. Valentin Goga s-a stins din viață în culisele Palatului Național

Ulti­mul cân­tec al nai­u­lui. Direc­to­rul Pala­tu­lui Națio­nal „Nico­lae Sulac”, Valen­tin Goga a sufe­rit un infarct în seara zilei de ieri și a dece­dat în culi­sele insti­tu­ției pe care o con­duce. Tra­ge­dia s-a întâm­plat la puțin timp după ce maes­trul a ieșit pe scenă și a inter­pre­tat o melo­die la nai, în cadrul unui con­cert dedi­cat Zilei Sf. Valen­tin și Valen­tina.

Mai mulți colegi, dar și artiști și-au expri­mat con­do­lean­țele pe pagi­nile de soci­a­li­zare.

Valen­tin Goga a fost unul din­tre cei mai apre­ciați și res­pec­tați con­du­că­tori arti­si­tici din Mol­dova. Acesta a fost direc­tor al Pala­tu­lui Națio­nal timp de 22 de ani.

În 2005, lui Valen­tin Goga i-a fost con­fe­rit Ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”, pen­tru merite în dezvol­ta­rea şi pro­pa­ga­rea artei naţio­nale, con­tri­bu­ţie la pre­gă­ti­rea şi desfă­şu­ra­rea de mani­fes­tări cultural-artistice şi acti­vi­tate orga­ni­za­torică pro­di­gi­oasă.

În anul 2012, Valen­tin Goga a fost deco­rat de către Mitro­po­lit cu Ordi­nul „Pai­sie Veli­ci­ko­v­ski”, gr. II, pen­tru susţi­ne­rea şi apor­tul pe care l-a adus de-a lun­gul tim­pu­lui pen­tru orga­ni­za­rea con­cer­te­lor de muzică duhov­ni­cească, a con­fe­rinţe­lor şi altor eve­ni­mente cu carac­ter orto­dox.

Foto: logos.press.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.