Viorel Moșneaga. Foto: CIJM

Șeful de la Achiziții, în vizorul CNA, după publicarea unei investigații jurnalistice

Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) s-a auto­se­si­zat în pri­vința lui Vio­rel Moș­neaga, șeful Agen­ției de Achi­zi­ții Publice (AAP), după publi­ca­rea unei inves­ti­ga­ții a Zia­ru­lui de Gardă, rea­li­zată în cola­bo­rare cu Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice. 

„CNA s-a auto­se­si­zat în urma publi­că­rii arti­co­lu­lui din presă şi a dema­rat mai multe veri­fi­cări. În pre­zent, inves­ti­ga­ţi­ile con­ti­nuă, iar la fina­li­za­rea lor se va decide asu­pra înce­pe­rii sau neîn­ce­pe­rii unei urmă­riri penale, în depen­dență dacă se vor con­firma fap­tele expuse. Ulte­rior se va da cali­fi­ca­rea cores­pun­ză­toare”, a decla­rat Angela Sta­rin­schi, pur­tă­toa­rea de cuvânt a CNA, pen­tru Anticoruptie.md.

Inves­ti­ga­ția a scos la ive­ală că Aldos Grup SRL, firma fami­liei șefu­lui AAP a câști­gat, doar în ulti­mii doi ani, lici­ta­ții ges­tio­nate de insti­tu­ția de stat, în valoare de aproape 35 de mili­oane de lei. Cele mai bănoase ten­dere adju­de­cate de această firmă au fost con­tes­tate de către con­cu­renți, însă, în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, repre­zen­tan­ții Agen­ției au res­pins pre­ten­ți­ile agen­ți­lor eco­no­mici. Și par­te­ne­rii de afa­ceri ai fami­liei șefu­lui de la Achi­zi­ții au avut suc­ces la lici­ta­ții în ulti­mii ani, obținând con­tracte de zeci de mili­oane de lei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.