Șeful de la Achiziții, în vizorul CNA, după publicarea unei investigații jurnalistice

Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) s-a auto­se­si­zat în pri­vin­ța lui Vio­rel Moș­nea­ga, șeful Agen­ți­ei de Achi­zi­ții Publi­ce (AAP), după publi­ca­rea unei inves­ti­ga­ții a Zia­ru­lui de Gar­dă, rea­li­za­tă în cola­bo­ra­re cu Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce. 

„CNA s-a auto­se­si­zat în urma publi­că­rii arti­co­lu­lui din pre­să şi a dema­rat mai mul­te veri­fi­că­ri. În pre­zent, inves­ti­ga­ţi­i­le con­ti­nuă, iar la fina­li­za­rea lor se va deci­de asu­pra înce­pe­rii sau neîn­ce­pe­rii unei urmă­ri­ri pena­le, în depen­den­ță dacă se vor con­fir­ma fap­te­le expu­se. Ulte­ri­or se va da cali­fi­ca­rea cores­pun­ză­toa­re”, a decla­rat Ange­la Sta­rin­schi, pur­tă­toa­rea de cuvânt a CNA, pen­tru Anticoruptie.md.

Inves­ti­ga­ția a scos la ive­a­lă că Aldos Grup SRL, fir­ma fami­li­ei șefu­lui AAP a câști­gat, doar în ulti­mii doi ani, lici­ta­ții ges­tio­na­te de insti­tu­ția de stat, în valoa­re de aproa­pe 35 de mili­oa­ne de lei. Cele mai bănoa­se ten­de­re adju­de­ca­te de aceas­tă fir­mă au fost con­tes­ta­te de către con­cu­ren­ți, însă, în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, repre­zen­tan­ții Agen­ți­ei au res­pins pre­ten­ți­i­le agen­ți­lor eco­no­mi­ci. Și par­te­ne­rii de afa­ce­ri ai fami­li­ei șefu­lui de la Achi­zi­ții au avut suc­ces la lici­ta­ții în ulti­mii ani, obținând con­trac­te de zeci de mili­oa­ne de lei.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.