Recital de Dragobete pe întuneric

De Dra­go­be­te, Mol­do Cres­cen­do orga­ni­zea­ză un reci­tal de pian pe întu­ne­ric. Con­cer­tul va avea loc pe 24 febru­a­rie, la ora 18:00, în incin­ta Muze­u­lui Națio­nal de Artă din Chi­și­nău care a fost recent reno­vat. Într-o ambi­an­ță pli­nă cu artă, cre­a­ti­vi­ta­te și fru­mu­se­țea arhi­tec­tu­rii muze­u­lui, Mar­cel Lazăr, fon­da­to­rul Mol­do Cres­cen­do, va sus­ți­ne un reci­tal de pian cu lucră­ri de F. Schu­bert, F. Cho­pin și E. Satie. Numă­rul de bile­te este limi­tat și sunt dis­po­ni­bi­le pe Fest.md (http://www.fest.md/ro/bilete/concerte/concert-pe-intuneric)

Pro­iec­tul Mol­do Cres­cen­do a apă­rut la ini­ția­ti­va unor tine­ri basa­ra­be­ni, care își fac stu­di­i­le în afa­ra țării. Sco­pul lor este de a pro­mo­va ade­vă­ra­te­le valo­ri cul­tu­ra­le și muzi­ca cla­si­că de cali­ta­te. Tine­rii ce stu­di­a­ză în Anglia, Ger­ma­nia, Elve­ția, Fin­lan­da, Rusia, Româ­nia ș.a. revin în țară în fie­ca­re vară pen­tru a orga­ni­za  un fes­ti­val de muzi­că de came­ră. În vara anu­lui 2016 echi­pa a orga­ni­zat un pro­iect nou înti­tu­lat ”Cona­ce” care a avut ca scop infor­ma­rea și aten­țio­na­rea oame­ni­lor în legă­tu­ră cu patri­mo­ni­ul nos­tru arhitectural-istoric. În afa­ra fes­ti­va­lu­ri­lor, de-a lun­gul anu­lui, tine­rii se întâl­ne­sc și în for­ma­ții mai mici, sau chiar solo pre­cum este Con­cer­tul în întu­ne­ric cu par­ti­ci­pa­rea lui Mar­cel Lazăr. Cele mai recen­te con­cer­te fiind orga­ni­za­te în decem­brie 2016. Este vor­ba des­pre un trio for­mat din Dan-Iulian Dru­țac, Con­stan­tin Boro­din și Mar­cel Lazăr care a evo­lu­at  la Chi­și­nău, Bucu­rești și Cluj-Napoca. Au par­ti­ci­pat la festivalul-concurs ”M ist fur Mozart” din Cluj unde au obți­nut pre­mi­ul II.


 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivancelgroaznic

    “Pro­iec­tul Mol­do Cres­cen­do a apă­rut la ini­ția­ti­va unor tine­ri basa­ra­be­ni, care își fac stu­di­i­le în afa­ra țării. Sco­pul lor este de a pro­mo­va ade­vă­ra­te­le valo­ri cul­tu­ra­le și muzi­ca cla­si­că de cali­ta­te.”

    Are, are Mol­do­va talen­te si copii de eks­cept­sie. Pakat ca stu­di­a­za afa­ra si nu putem ofe­ri la ei con­di­ti de cari au nevo­ie ca sa invet­se aca­sa. Uite ase ne pier­dem tine­re­tu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *