Guvern nou cu nume vechi

Nata­lia Gher­man vine în frun­tea Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene. Ana­tol Șalaru  a fost înlo­cuit la Trans­por­turi cu demo­cra­tul Vasile Bot­nari, iar Boris Focșa la Cul­tură, cu Monica Babuc, fosta con­si­li­eră a lui Vlad Pla­ho­t­niuc. De ase­me­nea, în locul lui Octa­via Țîcu, la tine­ret şi sport, va activa Octa­vian Bodiș­teanu, fos­tul său subal­tern.

Iată lista vii­to­ru­lui Cabi­net de Miniș­tri:

Iurie Leancă – prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­dova
Vea­ce­slav Negruța – minis­trul Finan­țe­lor
Oleg Efrim – minis­trul Jus­ti­ției
Dorin Recean – minis­trul Afa­ce­ri­lor Interne
Vasile Buma­cov – minis­trul Agri­cul­tu­rii și Indus­triei Ali­men­tare
Maia Sandu – minis­trul Edu­ca­ției
Andrei Usa­tîi – minis­trul Sănă­tă­ții
Nata­lia Gher­man – minis­trul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene
Eugen Car­pov – vice­pre­mier pe rein­te­grare
Vale­riu Lazăr – minis­trul Eco­no­miei
Mar­cel Rădu­can – minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­nale și Con­struc­ți­i­lor
Vasile Bot­nari – minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor
Monica Babuc – minis­trul Cul­tu­rii
Pavel Filip – minis­trul Teh­no­lo­giei Infor­ma­ției și Comu­ni­ca­ți­i­lor
Valen­tina Buliga – minis­trul Mun­cii, Pro­tec­ției Soci­ale și Fami­liei
Ghe­or­ghe Șalaru – minis­trul Mediu­lui
Vita­lie Mari­nuța – minis­trul Apă­ră­rii
Octa­vian Bodiș­teanu – minis­trul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui
Tatiana Potîng – vice­pre­mier pe pro­bleme soci­ale


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • vic­tor

  PDM a schi­bat pe Focsa, care avea dosar, de ce PLDM nu i-a schim­bat ? Pen­tru ca la ei Usa­tii si Negruta stau fru­mu­sel cu dosare, dar paremse ca si recean are incal­cari de lege.

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Da! Oameni ca Octa­vian Tacu nu au sus­ți­nere prin­tre mafi­oti. Asa cum Ion Ungu­reanu nu a mai avut loc in guver­nul lui Sangheluta- michi­duta,- hot, tra­da­tor si pri­mul gro­par al RM . San­gheli a fost pri­mul care a înce­put inglo­da­rea si afun­da­rea Mol­do­vei in data­rii externe imense! Si care sin­gur a decis si a luat mili­ar­dul si jumate, cre­dit cu o dobânda extrem de mare, pe care le plă­tește popo­rul, sara­cii.
  Apoi , după el , aproape toți cei­lalți guver­nanti, pana la marea majo­ri­tate din cei de azi,- car­co­tasi cu inte­rese mes­cine pal­mei de pământ, pe care o fura, o pus­ti­esc, dis­trug tara si popo­rul!
  Ion Ungu­reanu este acuma un om uitat, San­gheli un cri­mi­nal ratat, după care plânge pus­ca­ria. Dacă s-ar începe de la el a spune lucru­ri­lor pe nume si a face ordine s-ar ajunge si la cei de azi, MAFIOTI , HOTI, TRĂDATORII si VANZATORI DE NEAM SI TARA!

 • Ion

  Defapt va fi un Guvern nou cu idei si solu­tio­nari noi , ceea ce va fi mai pre­sus ca toate este demo­cra­tia si inte­li­genta pro­mo­vata de PDM in ceea ce pri­veste cele­lalte frac­tiuni au multe de inva­tat.

 • Magda

  Sunt in total dez­a­cord cu titlul.Era corect: Guvern vechi cu denu­mi­rea “noua”.Jos guver­na­rea veche! Ale­geri anticipate.Vrem europa s-o avem acasa,nu sa ne ali­men­tati cu pros­ti­ile voas­tre.

 • De ce, de ce ?

  Poate ajunge cu minis­trii “prin ire­d­tate”???
  Ce cauta fiica lui Sne­gur in “demo­cra­ti­cul” Guvern ??? O per­soana dubi­oasa, cu un chir­lig rusesc adinc in find, prinsa in fla­grant cu con­tra­banda valu­tara la rusi. Oare nui clar gra­dul ace­sea de “inde­en­denta? SINTEM PROSTI. SI PUNCTM !!!