(foto) Mesajul lui Anatol Mătăsaru de după gratii

Ana­tol Mătă­sa­ru a tri­mis de după gra­tii o scri­soa­re în care spu­ne cine cre­de că se face vino­vat de ares­tul său. Acti­vis­tul con­fir­mă cele spu­se ante­ri­or și de soția lui, pre­cum că reți­ne­rea a avut loc în lip­sa unui man­dat de arest.

Mesa­jul a fost tri­mis prin inter­me­di­ul apă­ră­to­ru­lui său legal, avo­ca­tul Vadim Vie­ru.

„Reți­ne­ri ca în 2009, de 10-15 civi­li, în cur­tea casei.  Se cal­că iar pes­te drep­tu­ri­le omu­lui, fiind­că au fost repuși în func­ție: – Jiz­dan, minis­tru MAI; – Popa, pro­cu­ror muni­ci­pal; – Cocior­vă, șef IP …toți acei care în 2009 au par­ti­ci­pat la tor­tu­ri în masă”, scrie Ana­tol Mătă­sa­ru.

Amin­tim că vine­ri, 29 ianu­a­rie, acti­vis­tul a fost reți­nut de aca­să de mai mul­te per­soa­ne în civil, în momen­tul în care ieșea să mear­gă la un pro­test în fața Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, orga­ni­zat de ziua pro­fe­sio­na­lă a pro­cu­ro­ri­lor.

Abia după mai mul­te ore de la reți­ne­re acti­vis­tu­lui i s-a adus la cunoș­tin­ță fap­tul că este pri­vat de liber­ta­te după ce în ziua pre­ce­den­tă a adus în fața Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție în vas de veceu pe care s-a așe­zat. Ast­fel, aces­ta și-a mani­fes­tat nemul­țu­mi­rea față de lip­sa de reac­ție a insti­tu­ți­ei într-un caz de corup­ție pe care aces­ta l-a sesi­zat oame­ni­lor legii cu mai mul­te luni în urmă.

zdg


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. vasile

    Eu de mult am spus că noi tră­im întrun stat cri­mi­na­li­zat de Gurin și Plohod­niuc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *