zdg

(foto) Mesajul lui Anatol Mătăsaru de după gratii

Ana­tol Mătă­saru a tri­mis de după gra­tii o scri­soare în care spune cine crede că se face vino­vat de ares­tul său. Acti­vis­tul con­firmă cele spuse ante­rior și de soția lui, pre­cum că reți­ne­rea a avut loc în lipsa unui man­dat de arest.

Mesa­jul a fost tri­mis prin inter­me­diul apă­ră­to­ru­lui său legal, avo­ca­tul Vadim Vieru.

„Reți­neri ca în 2009, de 10-15 civili, în cur­tea casei.  Se calcă iar peste drep­tu­rile omu­lui, fiindcă au fost repuși în func­ție: – Jiz­dan, minis­tru MAI; – Popa, pro­cu­ror muni­ci­pal; – Cociorvă, șef IP …toți acei care în 2009 au par­ti­ci­pat la tor­turi în masă”, scrie Ana­tol Mătă­saru.

Amin­tim că vineri, 29 ianu­a­rie, acti­vis­tul a fost reți­nut de acasă de mai multe per­soane în civil, în momen­tul în care ieșea să meargă la un pro­test în fața Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale, orga­ni­zat de ziua pro­fe­sio­nală a pro­cu­ro­ri­lor.

Abia după mai multe ore de la reți­nere acti­vis­tu­lui i s-a adus la cunoș­tință fap­tul că este pri­vat de liber­tate după ce în ziua pre­ce­dentă a adus în fața Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție în vas de veceu pe care s-a așe­zat. Ast­fel, acesta și-a mani­fes­tat nemul­țu­mi­rea față de lipsa de reac­ție a insti­tu­ției într-un caz de corup­ție pe care acesta l-a sesi­zat oame­ni­lor legii cu mai multe luni în urmă.

zdg


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • vasile

    Eu de mult am spus că noi trăim întrun stat cri­mi­na­li­zat de Gurin și Plohod­niuc.