1pagina

Acum, în ZdG: Războiul Voronin-Reșetnicov, în documente. Case, terenuri, firme

Doar în edi­ția tipă­rită de joi a Zia­ru­lui de Gardă poți vedea cu ce averi, ofi­ci­ale, dar și neo­fi­ci­ale, se pot lăuda foștii par­te­neri de comu­nism, Artur Reșe­t­ni­cov și Vla­di­mir Voro­nin. Firme, case de lux, unele nede­cla­rate, tere­nuri de mili­oane, con­stuc­ții neîn­re­gis­trate la Cadas­tru. Des­pre toate aces­tea, doar în edi­ția tipă­rită a ZdG. 

Tot în acest număr afli cum a răs­puns, sau mai degrabă, cum a evi­tat Pro­cu­ra­tura Anti­co­rup­ție să ne răs­pundă la mai multe între­bări impor­tante din dosa­rul mili­ar­du­lui dis­pă­rut din sis­te­mul ban­car, dar și cum medici cu stu­dii în stră­i­nă­tate, sal­vează bol­na­vii din R. Mol­dova.

Actual: Nouă per­soane necu­nos­cute publi­cu­lui can­di­dează pen­tru șefia BNM

1paginaDosar: Răz­bo­iul Voronin-Reșetnicov: Cas­te­lele de mili­oane ale fami­liei vs luxul din casa soa­crei

Repor­ter Spe­cial: Cu mâna pe puls

Zona Publică: Pro­cu­ra­tura și “secre­tele” din dosa­rul mili­ar­du­lui

Stop Fals: Elec­to­ra­lele trec, iar pro­pa­ganda rămâne

Stop Fals: Cum arată pro­tes­tele de la Chi­și­nău în presa inter­națio­nală

La Țară: Idei de afa­ceri ce pot fi por­nite cu inves­ti­ții mici-creșterea gâș­te­lor

Oameni: Pic­to­rul Liviu Hâncu: “Lucra­rea tre­buie veri­fi­cată în timp”

Opi­nii
Petru Gro­zavu: Cri­zan­teme pen­tru depu­tați
Alina Radu: Reforma schi­zo­fre­nică a Pro­cu­ra­tu­rii

Aneta Grosu: Minis­trul Jiz­dan și dosa­rul dublu­lui omor de la Dur­lești

Circ în Tram­vai: 8 mar­tie la spi­tal
Zvon: BNM va avea doi guver­na­tori


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • =Catița din Lim­bari=

  Rușine- ZdG !
  Toate mesa­jele mele uni­o­niste sunt cen­zu­rate !

 • =Catița din Lim­bari=

  Jos Pac­tul Ribbentrop-Molotov tâlhă­resc ruso-german
  fascist-comunist din 1939 !
  Votează Re-Unirea noas­tră cu Româ­nia Mare euro­peană !
  Votează Sfa­tul Țării-2 din Chi­și­nău
  pen­tru Adu­na­rea Uni­o­niș­ti­lor din 27 mar­tie 2016 ! For­mu­lare pen­tru sem­nă­turi aici –
  zia­rul Lite­ra­tura și Arta din 25 Feb.2016.
  https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBa3JYWkctNWdBakU/view?pref=2&pli=1

 • Jora

  lhgc­fi­ulhi­o­k­j­b­v­ghj