Despre acasă

Scriu din aero­port. Locul per­fect în care emoţi­i­le dau năva­lă. Cine­va ar zice: uite-o, iar plea­că unde­va. Mulţi din pri­e­te­nii mei spun că am o via­ţă inte­re­san­tă şi că văd mul­te locu­ri noi, dar uită că în spa­te­le unui zâm­bet de feri­ci­re ade­vă­ra­tă se mai poa­te ascun­de şi alt­ce­va.

Când am ple­cat din Mol­do­va, am lăsat-o aca­să pe mama cu frate-meu mai mic. Tata era şi el ple­cat. Deşi tot ce mi se întâm­plă este chiar foar­te fru­mos, ade­vă­rul e că, atun­ci când ple­căm, iden­ti­ta­tea noas­tră devi­ne cam con­fu­ză, cu mul­te sem­ne de între­ba­re. Iar pen­tru cine­va de vâr­sta mea, ple­cat de aca­să nu din copi­lă­rie, când ori­ci­ne reu­şeş­te să se inte­gre­ze sută la sută într-o soci­e­ta­te stră­i­nă, ci toc­mai la majo­rat, când sun­tem deja adulţi, dar via­ţa ade­vă­ra­tă abia înce­pe, iden­ti­ta­tea este o temă foar­te sen­si­bi­lă. Cine sunt eu? Ce fac aici? Unde voi fi pes­te câţi­va ani? Dar ai mei? Unde vreau eu să fiu? Aici? Aco­lo?

Deşi sun­tem stră­i­ni şi în ţara în care ne aflăm, la fie­ca­re reve­ni­re aca­să, mulţi din­tre noi se simt tot stră­i­ni şi la baş­ti­nă. Ast­fel, în toţi aceş­ti cin­ci ani, una din­tre cele mai gre­le încer­că­ri în conş­tii­ţa mea a fost şi încă mai este lega­tă de cuvân­tul „aca­să”. În pri­mul an de stu­denţie, mi-a scris verişoară-mea un mesaj. Eram la bibli­o­te­că. Mă între­ba ce fac. I-am zis că vor­bim un pic mai târ­ziu, “tre­bu­ie să merg aca­să”. Ea mi-a răs­puns atun­ci: “Aca­să? Aca­să al tău e aici, în Mol­do­va”. Pro­ba­bil nu şi-a dat sea­ma în acel moment cât de mult mă poa­te zdrun­ci­na repli­ca ei. Deşi pen­tru mine apar­ta­men­tul în care tră­i­am nu era un aca­să ade­vă­rat, îmi părea ridi­col să îi scriu: „vor­bim mai târ­ziu, plec acum la apar­ta­men­tul în care tră­iesc”. Iar dorul de casă ames­te­cat cu sen­za­ţia de stră­in la tine aca­să sapă rău, pen­tru că une­o­ri nici noi nu mai ştim ce să facem ca să fim pe deplin feri­ci­ţi. Pen­tru că sun­tem tine­ri! Şi ne-ar plă­cea să fim la noi aca­să, lân­gă ai noş­tri, dar într-o ţară în care nota o iei pen­tru că ai învă­ţat, în care nu se dau bani pe ascuns ca să pri­meş­ti mai mul­tă atenţie din par­tea medi­cu­lui când eşti inter­nat, o ţară în care cel care a lup­tat curat este câş­ti­gă­tor, în care vii­to­rul mi-l decid eu, nu cei adu­şi la secţie cu auto­bu­zul fără să ştie măcar unde au ajuns.

Ce vreau să zic cu toa­te astea? Pro­ba­bil mul­to­ra din­tre noi le este bine aco­lo unde sunt, într-o ţară stră­i­nă, dar feri­ci­rea aces­tor oport­u­ni­tă­ţi care ni se ofe­ră este de mul­te ori însoţi­tă de tris­tul regret al impo­si­bi­li­tă­ţii de a avea aces­te lucru­ri şi aca­să, de regre­tul de a ne simţi oare­cum mai bine în altă par­te decât aca­să. Dar pen­tru că Mol­do­va e par­te din mine şi din toţi cei ple­ca­ţi, să ne cre­deţi – că noi n-am uitat de unde venim şi că vom încer­ca ală­tu­ri de cei de aca­să să miş­căm lucru­ri­le din loc.

Diana FRUMOSU, Italia

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

13 comentarii

 1. MARIA

  nu va mai plinn­ge­ti ati­ta !!! ai ple­cat dupa un trai mai bun, nu ti-a pla­cut aco­lo unde te-ai nas­cut, cine esti si ce vrei nu stii !!! NU STII SA LUPTI PENTRU MAMA- PATRIE, ESTI UN NIMIC CAUTIND O VIATA MAI BUNA IN STRAINATATE, DECIT IN PATRIA MAMA, ACOLO UNDE TE-AI NASCUT, FACIND UN BINE, INFLORIND-O !!!

  • Sergiu

   Sunt sigur ca nu ai nici idee des­pre ce ai scris. des­pre ce lup­ta tu vor­bes­ti? impo­tri­va cui?
   Cei ple­ca­ti sunt mult mai patri­o­ti dekit cei rama­si.
   Nu cei ple­ca­ti au fugit de Mol­do­va, si Mol­do­va ne-a alun­gat
   eu la 27 de ani lucram cu un sala­riu de 3000 de lei (in IT, bun , nu”?)
   sotia cu copil de un an pri­mea 0 de la stat, 0 aju­tor,
   Cu 3000 de lei, cred ca nu tre­bu­ie sa-ti socot ce poti sa faci.
   Cei din MD, stiu numai sa cri­ti­ce tim­pe­nii pe face­bo­ok si unde mai sta­ti
   Da tu Maria, ce ai facut pen­tru a imbu­na­ta­ti via­ta in Mol­do­va?
   Nu scrie tim­pe­nii macar des­pre ceea ca esti un nimic cind cau­ti o via­ta mai buna. Asa si te vad cum pri­mes­ti pla­ce­re atun­ci cind copi­lul tau de la gra­di­ni­ta se duce la spi­tal cu voma si dia­ree, vad ce pla­ce­re pri­mes­ti din mitu­ies­ti pro­fe­so­rii ca copi­lul tau sa aiba nota mai buna. Vad cum mitu­ies­ti doc­to­rii ca sa-ti scrie un cer­ti­fi­cat de boa­la. Te vad la poli­cli­ni­ca unde nanash’ta e medi­cul tau de fami­lie si te pri­mes­te fara rind, si stai aco­lo 2 ore. Vad cum te sim­ti in sigu­ran­ta atun­ci cind tre­ci stra­da pe pie­to­na­la. Vad cum te aple­ci jos si ridi­ci un gunoi cind il vezi afa­ra.
   Nu mai scrie tim­pe­nii

  • Mio

   Sti­ma­ta doam­na,

   Sun­te­ti rea! Varsati-va rau­ta­tea in alta par­te, nu in sufle­tul unui om care a fost obli­gat sa ple­ce.

   Eu am reve­nit dupa 9 ani de absen­ta. Si? Oame­ni rai ca dvs. m-ati tra­tat ca pe-o strai­na, chiar daca am venit aca­sa, chiar daca am refu­zat sa iau mita si sa dau mita (din cau­za aceas­ta copi­lul meu era batut in scoa­la, iar eu am fost nevo­ita sa imi caut alt job). Asa ca am ple­cat, dar de data asta, am ple­cat pen­tru MEREU! nici macar nu am intors capul sa imi iau ramas bun.

   Nu mi-as per­mi­te sa va doresc sa var­sa­ti lacri­mi­le parin­ti­lor nos­tri, care ne asteap­ta, sau lacri­mi­le noas­tre, cand nu putem sa venim la o nun­ta, o cuma­trie, o zi de nas­te­re, sau poa­te chiar la un eve­ni­ment mult mai trist. Nu va doresc nici macar sa va gan­di­ti cate lacri­mi var­sa cei ple­ca­ti de aca­sa, prin­tre strai­ni, noap­tea, cand isi doresc sa fie ala­tu­ri de cei dra­gi, nu va doresc sa sti­ti ce inseam­na via­ta de imi­grant.

   Sun­te­ti o feme­ie rea, chiar daca pur­ta­ti nume­le celei mai cura­te fiin­te din lume. Sun­te­ti rea si rau­ta­tea asta va manan­ca pe din inte­ri­or si nu numai.

   • Eugen Sava

    Mio dra­ga….
    Nu ai voie sa mur­da­res­ti si sa dari­mi spe­ran­ta pe care tu o aveai acum 9 ani (ca te vei intoar­ce ACASA si -ti va fi mai bine )
    O iubesc pe Dia­na pt ca scrie atit de curat
    …de mobilizator….de inal­ta­tor des­pre nis­te sen­ti­men­te pure, lau­da­bi­le pt ori­ce tinar normal….(moldovean sau roman, nu are impor­tan­ta !)
    In tara voas­tra se intim­pla lucru­ri ciu­da­te…
    V-ati invra­j­bit cei de “afa­ra ” cu cei de “aca­sa”, roma­nii cu mol­do­ve­ni­ii, mol­do­ve­nii cu rusi­ii, tine­ri­ii cu batri­ni­ii…
    Mul­to­ra nu va mai suri­de apro­pi­e­rea de Roma­nia (decit ca sa lua­ti pasa­poar­te pt occi­dent), va spe­rie fap­tul ca ar putea fi tul­bu­ra­ta hotia, necin­stea, spa­ga cu care v-ati afap­tat deja si este ca o a doua natu­ra !
    Nici tu si nici Dia­na nu sun­te­ti oame­ni rai…doar ca jocul tre­pa­du­si­lor din umbra (care au ca scop doar dez­bi­na­rea) ….a dat roa­de !
    Prl­ver­bul spu­ne….
    DIVIDE ET IMPERA !
    Jocu­ri­le de culi­se se pare ca au dat roade…urite !

 2. ciubuc ion

  Eu citind arti­co­lul des­pre acasa,ma intre­bam ce mai era aca­sa pt,copilasul de 12 zile van­dut de fami­lie ca sa ajun­ga in Ger­ma­nia sau doam­ne feres­te la o ban­ca de orga­ne sau pt.experiente medicale,,Trist este ca tine­rii nos­tri plea­ca unii la studii,altii la mun­ca si nu se mai intorc decat rar si nu mai stiu unde este acasa,acolo sau aici,De aceea,eu cred ca noi daca vrem sa traim ca stat tre­bu­ie sa cre­iem con­di­tii pt.tineri sa revi­na si sa devi­na antreprenori,dezvoltand cla­sa de mij­loc care la noi nu prea este din paca­te,,

 3. Cineva

  Pen­tru Maria:
  Doam­na, daca va sim­ti­ti un Nimic aca­sa, nu incer­ca­ti sa ‘otra­vi­ti’ lumea nor­ma­la!
  Cum cre­de­ti ca impros­cand asa cu venin veti reu­si sa indui­o­sa­ti ini­mi­le fran­te ale con­ce­ta­te­ni­lor?
  Incer­ca­ti sa fiti mai buni, mai opti­mis­ti si pozi­ti­vi! De rau­ta­te e pli­na lumea!

 4. Elena

  Maria, nu stii ce vor­bes­ti. Pro­ba­bil ori nu ai copii, ori te-ai impa­cat sa inghi­ti ama­ra­ciu­nea patri­ei. Fata vor­bes­te ade­var. Nu toti pot trai “la coa­da vacii”. Si de nu sti­ai, eco­no­mia Mol­do­vei con­sta 80% din banii tri­mi­si de rude­le de pes­te hota­re mame­lor, fra­ti­lor, bune­i­lor. Tu nu stii cum e sa fii sti­mat ca om intr-o soci­e­ta­te si cind intri intr-un maga­zin ali­men­tar sa iei copi­lu­lui tau ori­ce fel de min­ca­re dores­te el-noi stim. Si stii de ce stam noi in alte tari? Ca sa ofe­rim gene­ra­ti­i­lor noas­tre care vin o uni­ver­si­ta­te cu un loc garan­tat de mun­ca, si un trai decent.

 5. Natalia

  Aca­sa e un cuvint sfint. Sunt si eu ple­ca­ta si inte­leg per­fect sen­ti­men­tul tau. Dorul de casa, dorin­ta de a avea o tara in care ne-am putea intoar­ce chiar acum, unde am avea un mediu si sala­riu decent si unde drep­ta­tea ar fi mai pre­sus de toa­te mereu per­sis­ta. Inca mai sper ca putem face o schim­ba­re, chiar si de la dis­tan­ta, cu toa­te ca in ulti­mii ani spe­ran­ta mea moa­re tot mai mult si e pacat. Mol­do­va are poten­ti­al daca ar fi mai puti­na corup­tie si am avea oame­ni dem­ni la con­du­ce­re. Mol­do­va are vii­tor cind oame­nii incep schim­ba­rea de la ei insa­si si isi inva­ta copi­ii sa fie mai buni si edu­ca­ti. E usor de jude­cat lucru­ri­le, insa aces­tea sunt greu se atins, dar nu si impo­si­bil. Va salut din Litu­a­nia si va doresc tutu­ror o zi fru­moa­sa, indi­fe­rent de ori­ce.

 6. Lora

  Dra­gi­lor,, nu este TARA din care nu ar ple­ca , emi­gra ceta­te­ni. Fie­ca­re, in par­te deci­de pen­tru el ce face cu via­ta lui. Mi se face impre­sia , CA MAI PLINGARETI OAMENI, CA IN MOLDOVA NU EXISTA !!! Impo­si­bil, sa nu sti­ti, ca au ple­cat si plea­ca ceta­te­ni si din Tari­le Bal­ti­ce, si din Chi­na, si din SUA, si din Ita­lia , si din Polo­nia, si din Cehia, si din CanadA…si. si. si si de unde vre­ti…, dar se pare, ca nica­ie­ri in lume nu exis­ta un asa popor, ca al nos­tru, care la nes­far­sit se auto­vic­ti­mi­zea­za. Deci , daca ati decis sa ple­ca­ti, indi­fi­rent din ce cau­za, ASUMATI-VA FAPTUL ! Va-ti ima­gi­nat vre-o data , ca si polo­ne­zu­lui, si roma­nu­lui, si bel­gia­nu­lui ii este dor de tara lui, si ei au mama, tata, rude? si ei din dife­ri­te moti­ve plea­ca cu fami­lie sau fara!, DAR NU AUZI ATATA “JALE”, Plea­ca , le con­vi­ne ramin, nu le con­vi­ne se intorc sau cau­ta o alta des­ti­na­tie. Per­so­nal con­si­der, ca e foar­te bine , daca un indi­vid deci­de sa-si schim­be radi­cal via­ta, daca nu se sim­te OK, aco­lo unde este. Sau ave­ti cu totii o optiu­ne  – rami­ne­ti aici , in tara ala­trui de mama, tata, fami­lii, rude, pri­e­te­ni si realizati-va cum va va duce capul!

 7. Dra­ga Dia­na, fru­mos arti­col! Și eu spun „aca­să” apar­ta­men­tu­lui din Olan­da unde locu­iesc, și ora­șu­lui în sine, și de ce nu aș spu­ne așa? Aici am uni­ver­sa­tea pe care o ador, locul de mun­că din care plă­tesc chi­ria ace­lui apar­ta­ment, mul­ți din pri­e­te­nii care apar în foto­gra­fi­i­le care îl împân­zesc, cup­to­rul în care fac cu drag che­cu­ri pen­tru ei… Iar când merg în satul meu cel scump de pe mar­gi­nea Pru­tu­lui, tot zic că merg aca­să – doar de aco­lo sunt, și satul din mine este. Și când merg la Iași, tine­res­cul și isto­ri­cul în ace­lași timp oraș în care am făcut lice­ul, tot aca­să merg. Aca­să sunt și la Chi­și­nău unde am stat o vară, și la Nis­po­re­ni unde am stat mai mul­te veri cu veri­șo­rii mei. Am atâ­tea „aca­să” câte spa­ții am luat în suflet, și toa­te locu­ri­le în care am pri­e­te­ni și oame­ni buni și de cuvi­in­ță sunt tot „aca­să”. Ce om feri­cit ești dacă te sim­ți apre­cia­tă, iubi­tă și uti­lă soci­e­tă­ții în două locu­ri – aca­să în Mol­do­va și aca­să în Ita­lia! Numai bine, și ține-o tot așa!

 8. Grigore Ciobanu

  Maria, ce var­sta ave­ti? Sti­ti ce e aia demo­cra­tie? Sti­ti ca daca ne con­du­cem dupa prin­ci­pi­i­le demo­cra­ti­ce apoi omul e liber sa faca ce vrea. Daca vrea sa ple­ce, ple­ce, daca vrea sa fie patri­ot, fie. Patri­o­tis­mul in ziua de azi este tal­cu­it tare ero­nat. A fi patri­ot nu inseam­na nici pe depar­te sa pla­tesc taxe in buzu­na­rul lui Pla­ha, buna­oa­ra. Patri­o­tis­mul nu inseam­na sa ma sacri­fic pen­tru ban­di­ti da pen­tru neam si tara. Tara noas­tra nu poa­te fi inde­pen­den­ta prin defi­ni­tie da sive­ra­na nici ata­ta. Daca nu exis­ta ces­te doua com­po­nen­te, intre­ba­ti exper­tii in drept con­sti­tu­tio­nal, ni sta­tul ca ata­re nu ezis­ta. Ma rog, decat pe har­tie. 70 de ani s-a lup­tat cu regi­mul comu­nist, 25 cu regi­mu­ri­le de tra­ha­na care s-au perin­dat pe la guver­na­re. Si Dvs. O sa-mi poves­ti­ti des­pre patri­o­tism? Ata­ta timp cat afir­ma­ti­i­le gan­di­to­ri­lor roma­ni spu­neau inca 100 de ani ca Mol­do­va este un stat esu­at dar mol­do­ve­nii nu sunt buni gos­po­da­ri, avem puti­ne sanse sa ne adir­mam ca stat pe har­ta lumii. Si daca afir­ma­ti­i­le aces­tea is ade­va­ra­te, nu sun­tem in situ­a­tia sa ne raz­vra­tim impo­tri­va legi­lor natu­rii, or nime­ni inca nu a anu­lat ins­tinc­tul auto­con­ser­va­rii. Noi incer­cam sa supra­vi­e­tu­im si nimic mai mult. Si in inche­ie­re, sti­ma­ta doam­na Maria, imi pla­ce patri­o­tis­mul DVS dar e ridi­col in con­tex­tul in care PIB-ul Mol­do­vei este cre­at de cei de pes­te hota­re. Cli­ma­tul din MD nu ofe­ra con­di­tii pro­po­ce ca sa se intoar­ca mol­do­ve­nii aca­sa… Locu­ri de mun­ca 0 si PIBul ar cadea subit… asa ca Va rog, ina­in­te de a decla­ma atat de mus­tos ca toti is rai si doar ce ce nu au capa­ci­ta­ti sa iasa din noroi is buni, ganditi-Va bine. Dar eu con­si­der ca asta e invi­dia care vor­bes­te din Dvs. Daca asa, asta demon­strea­za oda­ta in plus ca sun­te­ti un mol­do­vean veri­ta­bil 🙂 Vor­ba aia, “Sa moa­ra capra veci­nu­lui” 🙂

 9. Mariana

  Foar­te fru­mos arti­col. M-ati facut sa tra­iesc sen­timn­ti­men­te con­tro­ver­sa­te, Dia­na. In pofi­da unor comen­ta­rii nega­ti­ve, ma refer la comen­ta­ri­ul Mari­ei, con­ti­nu­a­ti sa trai­ti aco­lo unde dori­ti, realizati-va, face­ti lucru­ri fru­moa­se chiar daca dorul de casa este mare. Sa sti­ti ca anu­me acest DOR va face mai puter­ni­ca.

  Pen­tru Maria: uibi­ti oame­nii, Dra­ga Maria!!!! Nu-i jude­cat si ina­in­te de a lan­sa o pia­tra in cine­va gindita-va ca ea poa­te reve­ni ina­poi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *