Arhiva: VIDEO

(VIDEO) Andrian Candu, despre drumul european al R. Moldova și votul comun cu socialiștii în privința sistemului electoral mixt

Între­bat des­pre votul comun al Par­ti­du­lui Demo­crat cu par­ti­dul de orien­ta­re anti-europeană al Soci­a­liș­ti­lor, în pri­vin­ța sis­te­mu­lui elec­to­ral mixt, pre­șe­din­te­le par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, decla­ră că acest lucru nu va afec­ta…

(VIDEO) Ce vor femeile?

Viori­ca este mamă a doi copii. Deși recu­noaș­te că este feri­ci­tă, via­ța nu a lipsit-o de momen­te mai neplă­cu­te. Ea a fost nevo­ită să ple­ce la mun­că pes­te hota­re, iar…