Arhiva: Ştiri sociale

(Foto-Reportaj) Cum arată miliardul furat

Azi, 16 febru­a­rie, în  incin­ta Bibli­o­te­cii Națio­na­le B.P. Haș­deu, sedi­ul cen­tral, a fost lan­sa­tă expo­zi­ția de artă con­tem­po­ra­nă La Dato­rie, sem­na­tă de artis­tul Şte­fan Eşa­nu, care va fi des­chi­să publi­cu­lui…