Arhiva: Ştiri politice

Constantin Codreanu: „Cetățenilor români din afara României le este încălcat dreptul la reprezentarea prevăzută de legislația actuală”

Depu­ta­tul Con­stan­tin Codrea­nu, a sus­ți­nut, ieri, 20 febru­a­rie 2017, în inter­ven­ția sa din ple­nul Par­la­men­tu­lui, retrans­mi­te­rea pro­pu­ne­rii legi­sla­ti­ve ce pre­ve­dea mări­rea numă­ru­lui de par­la­men­ta­ri care să repre­zin­te Dias­po­ra, întru­cât cetă­țe­ni­lor…