Arhiva: Ştiri economice

BM despre proiectul de lege cu privire la liberalizarea capitalului și stimularea fiscală: Am constatat un șir de riscuri de integritate

Ban­ca Mondi­a­lă și-a expus opi­nia viza­vi de pro­iec­tul de lege cu pri­vi­re la libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui și sti­mu­la­rea fis­ca­lă. “Expe­rien­ța inter­națio­na­lă ara­tă că imple­men­ta­rea com­ple­tă­rii decla­ra­ți­i­lor pe ave­re în stric­tă con­for­mi­ta­te…

Legea privind amnistia fiscală încurajează corupția și fenomenul de spălare a banilor. Experții cer retragerea acesteia

Apro­ba­rea în pri­mă lec­tu­ră a pro­iec­tu­lui de lege pri­vind libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui și sti­mu­la­rea fis­ca­lă (pro­iec­tul nr.452), dar și a pro­iec­tu­lui de lege pen­tru modi­fi­ca­rea acte­lor legi­sla­ti­ve (pro­iec­tul nr.451) – ambe­le apro­ba­te cu…