Arhiva: Ştiri divertisment

Zilele Filmelor de Crăciun

Aso­ci­a­ția ALT­Film vă invi­tă la Zile­le Fil­me­lor de Cră­ciun, o serie de fil­me din toa­te vre­mu­ri­le, fără de care Cră­ci­u­nul nu mai este ace­lași. Eve­ni­men­tul va avea loc, cu sus­ți­ne­rea…