Arhiva: Ştiri divertisment

Zilele Filmelor de Crăciun

Aso­ci­a­ția ALT­Film vă invi­tă la Zile­le Fil­me­lor de Cră­ciun, o serie de fil­me din toa­te vre­mu­ri­le, fără de care Cră­ci­u­nul nu mai este ace­lași. Eve­ni­men­tul va avea loc, cu sus­ți­ne­rea…

Anim’est aduce la Chișinău pisici

Anim’est revi­ne la Chi­și­nău pen­tru a șasea oară. De aceas­tă dată, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Ani­ma­ție vă invi­tă la film și dis­trac­ție maxi­mă, în peri­oa­da 27-30 octom­brie, la Cine­ma­to­gra­ful Ode­on.