Arhiva: Ştiri culturale

Inaugurarea bucătăriei comunitare în Palanca

Muze­ul de arti­za­nat „Casa Părin­teas­că” din satul Palan­ca, raio­nul Călă­rași, a găz­du­it, la 26 noiem­brie curent, eve­ni­men­tul dedi­cat înche­ie­rii pro­iec­tu­lui „Rute Culi­na­re în Mol­do­va: micro inves­ti­ții, pro­mo­va­re, înre­gis­tra­re”.