Arhiva: Ştiri

ouă de Paște

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare

În ultima zi a Săp­tămâ­nii Pati­mi­lor, cre­ş­ti­nii orto­do­cşi prăz­nu­iesc îngro­pa­rea tru­pească a lui Iisus Hris­tos, se roagă, îşi amin­tesc de pati­mile sufe­rite de Mân­tu­i­tor pen­tru mân­tu­i­rea ome­ni­rii şi se pre­gă­tesc…

519-dosare

Judecătoarea Mariana Pitic, ministrul Iurie Chirinciuc și deputatul Anatolie Gorila au ajuns în vizorul CNI

Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate (CNI) a ini­țiat con­troale pri­vind veni­tu­rile și pro­pri­e­tă­țile decla­rate de către: – Mari­ana Pitic, jude­că­toare în cadrul Jude­că­to­riei Cen­tru mun. Chi­şi­nău; – Iurie Chi­rin­ciuc, minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor; – Ana­to­lie Gorila,…