Arhiva: Ştiri

mihai-moldovanu

Comisia de evaluare a instituțiilor de învățământ: „Este un dezastru în toate grădinițele. Avem poze cu peștele infectat!”

Astăzi, în cadrul Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC), au avut loc audi­e­ri publi­ce pe cazul lici­ta­ți­i­lor pen­tru achi­zi­țio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re pen­tru insti­tu­ți­i­le pre­ș­co­la­re și șco­la­re din muni­ci­pi­ul Chi­și­nău. La ședin­ță au…

alimente-alterate

Mâncarea de milioane din grădinițe

Inter­cep­tă­ri­le tele­fo­ni­ce făcu­te publi­ce de Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) abia după nouă luni de inves­ti­ga­ție, deno­tă că pro­du­se ali­men­ta­re alte­ra­te sau de o cali­ta­te îndo­iel­ni­că, ar fi fost livra­te gră­di­ni­țe­lor…

chisinau.md

(DOC) CNA a făcut public documentul în baza căruia a efectuat rețineri în dosarul licitațiilor. Ce legături există între firmele lui „Ghena” și DETS

Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) a făcut public docu­men­tul care a stat la baza por­ni­rii inves­ti­ga­ți­i­lor pri­vind lici­ta­ți­i­le tru­ca­te în sec­to­rul edu­ca­ți­ei. În „Stu­di­ul Stra­te­gic pri­vind achi­zi­ți­i­le publi­ce efec­tu­a­te de către…