Arhiva: IMPORTANTE

Citiți acum în ZdG

În pri­mul număr ZdG din acest an, citiți pro­nos­ti­cu­ri­le exper­ți­lor din dome­ni­ul finan­ci­ar, juri­dic, eco­no­mic, soci­al, poli­tic pen­tru anul 2017. Tot în acest număr, găsi­ți rapor­tul de acti­vi­ta­te al ZdG…

Un viitor european începe într-o școala europeană

Vii­to­rul fie­că­rei națiu­ni este deter­mi­nat de edu­ca­ție, coloa­na ver­te­bra­lă a dezvol­tă­rii uma­ni­tă­ții. O popu­la­ție bine edu­ca­tă și bine instru­i­tă este esen­ți­a­lă pen­tru a par­ti­ci­pa activ în soci­e­ta­te și a clă­di…