Arhiva: IMPORTANTE

Secretele şefului de la Moldovagaz

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în…

Citiți Astăzi în ZdG

Astăzi, 16 febru­a­rie, citiți în ZdG des­pre fir­me­le  din Marea Bri­ta­nie, repre­zen­ta­te de doi cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va, care au aca­pa­rat 20 de tere­nu­ri publi­ce. Tot astăzi afla­ți cum a a ajuns un…