Arhiva: Stop Fals!

Drumul spre Președinţie: falsurile din media

Cu un avan­taj de 67 de mii de votu­ri în faţa Maiei San­du, lide­rul soci­a­list, Igor Dodon, a câști­gat ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, potri­vit rezul­ta­te­lor fina­le remi­se de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă către…

Promisiunile lui Dodon

Igor Dodon, lide­rul PSRM, proas­păt ales preşe­din­te al R. Mol­do­va, a făcut, în tim­pul cam­pa­niei, nume­roa­se pro­mi­siu­ni elec­to­ra­le, chiar dacă rea­li­za­rea uno­ra din­tre ele nu intră în atri­bu­ţi­i­le şefu­lui sta­tu­lui….

Beneficiarii televiziunilor

Astăzi, mai mul­te tele­vi­ziu­ni care emit pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va sunt afi­li­a­te poli­tic. Pla­ho­t­niuc, Ţopa, Lucin­schi, Şor, Dodon sau Usa­tîi sunt doar câţi­va din­tre stă­pâ­nii „mici­lor ecra­ne”. La star­tul ofi­ci­al…