Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Viața de după ferestre

Au hotă­rât să depă­șeas­că sen­ti­men­tul de milă și să intre în case­le oame­ni­lor cu nevoi spe­ci­a­le. Apoi, să stea la geam împre­u­nă cu ei, să des­co­pe­re împre­u­nă cum se vede…

De ce pleacă judecătorii și cine le ia locul?

Mar­ți, 6 decem­brie 2015, în ședin­ța Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) s-au accep­tat cere­ri­le de demi­sie a 13 jude­că­to­ri. Exa­mi­na­rea demer­su­ri­lor altor doi magis­tra­ți, prin­tre care și cel al pre­șe­din­te­lui…

Rusia, plecată şi rămasă

O dată cu des­tră­ma­rea URSS, Rusia s-a retras din Mol­do­va, dar de ple­cat nu a ple­cat nici­o­da­tă. Doar arma­ta a fost tre­cu­tă din­co­lo de Nis­tru, în Trans­nis­tria, unde Mosco­va și-a…