Arhiva: Exclusiv

INTERVIU: Sărăcia naşte sărăcie în creier

Inter­viu cu Ruslan Sochir­că, for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă — Sun­teţi un for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă. Ce pre­su­pu­ne acest lucru şi de unde a apă­rut nece­si­ta­tea apa­ri­ţi­ei unei ast­fel de edu­ca­ţii?…

ZdG 2016: Raport de activitate

Pe par­cur­sul anu­lui 2016 Zia­rul de Gar­dă a edi­tat, a tipă­rit şi a dis­tri­bu­it 50 de nume­re de ziar în lim­ba româ­nă, tot atâ­tea în lim­ba rusă, a publi­cat zil­nic…