Arhiva: Circ în tramVAI!

De ce a ajuns Dodon în Italia?

Igor Dodon a avut recent o dis­cu­ţie mai seve­ră în fami­lie. Copi­ii, care înva­ţă la un liceu româ­ne­sc şi euro­pean, dar şi soţia, care vor­beş­te nu doar mol­do­ve­neş­te, ci şi…

Legea lui Shor, introdusă în Codul Penal

Zile­le tre­cu­te, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral de trei luni neîm­pli­ni­te, a acor­dat un inter­viu în care a expli­cat cum stau lucru­ri­le cu jus­ti­ţia, apli­ca­rea legii, anche­te­le, pedep­si­rea vino­va­ţi­lor şi dosa­re­le…

Dodon va conduce insulele Bahamas

Mai ţineţi min­te ziua Arma­tei Sovi­e­ti­ce? Pe tim­pul Uniu­nii Sovi­e­ti­ce, aceas­tă zi se mar­ca la 23 febru­a­rie. Da, de 25 de ani Uniu­nea Sovi­e­ti­că nu mai exis­tă, nici arma­ta ei,…

Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau…