Arhiva: Diverse

Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau…

Dodon şi cele două schelete

Igor Dodon a mun­cit mult ca să îşi con­stru­ias­că case­le, să îşi pro­cu­re maşi­ni­le, şi să îşi orga­ni­ze­ze vacanţe­le în Euro­pa. Nu, mun­ca lui la Guvern, la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, dar…