Arhiva: Diverse

Tot Europa, numai că de „(Afacerea) Est”

– Cum tră­im azi? – Rău. – Cum vom trăi mâi­ne? – Și mai rău. Aici e răs­pun­sul la între­ba­rea des­pre ce încear­că să facă cei din „Afa­ce­rea Est”: să se des­cur­ce…

„Salto mortale” cu ministrul Justiţiei

Zile­le tre­cu­te s-au împli­nit 25 de ani de la fon­da­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le a Repu­bli­cii Mol­do­va. Minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, a par­ti­ci­pat şi el la eve­ni­ment şi a ţinut o cuvân­ta­re….

Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau…