Nr. 183 (12 iunie 2008)


MOLDOVA: Album de familie

Familia în tranziție

Marți, UNICEF și IDIS au lansat un raport în urma unei cercetări efectuate asupra schimbărilor care s–au produs în familiile din R.Moldova în perioada tranziției. Prezentăm în această pagină câteva dintre concluziile esențiale ale acestui raport.

«Credem că există niște motive foarte puternice care zdruncină din temelii structura tradițională a familiei și rolurile îndeplinite de soți, în sensul său spiritual și utilitarist.

Presiunile exercitate de tranziția economică și socială pe care o parcurge RM după destrămarea URSS afectează în mod profund structura, comportamentul și evoluția familiei, ca unitate socială de bază a societății. Datele acestui studiu au fost construite pe temelia unei cercetări sociologice reprezentative la nivel național.

Cea mai mare parte dintre familiile existente în RM se confruntă cu o dublă provocare: provocarea modernității și provocarea economiei de piață. De la un  mediu rural colectivist, destul de conservator și reticent la schimbare, care crea liante tradiționaliste ce forjau interacțiunea și ajutorul reciproc (clăcile, lucrul colectiv), acest mediu a fost dintr–o dată asediat de un val tot mai vizibil de egocentrism.

Creșterea bruscă a ratei divorțurilor confirmă această tendință, care nu poate fi  explicată doar prin existența inegalităților economice. În rezultat, observăm o creștere avansată a numărului de familii solitare (în 2006 aproape fiecare al patrulea copil s–a născut în  afara căsătorie).

Studiile regionale arată că în Republica Moldova, 53% dintre copii trăiesc în sărăcie, un procent de aproape 10 ori mai ridicat decât în alte state din Europe de Sud Est

Aceste date reprezintă indicatori categorici ai pierderilor sociale suferite de familiile afectate de migrația externă. Studiul "Remitențele și Migrația în Republica Moldova — 2006" a estimat un număr de 177 195 de copii care aveau părinți plecați la muncă peste hotare, dintre care 21 860 copii erau fără ambii părinți acasă. În același timp, în instituțiile rezidențiale se ală circa 12 mii de copii, 85% din care au unul sau ambii părinți în viață.»

5 întrebări și răspunsuri despre UNITATEA FAMILIEI

1. Cine aduce banii în familie și cum sunt împărțiți? Banii sunt acumulați și cheltuiți împreună, dar soția decide asupra cumpărăturilor

Numai 2% din respondenți declară că își păstrează veniturile separat, în fond majoritatea susțin că gestionează veniturile în comun. Analizând bugetul familial în funcție de principalul contribuitor, observăm că circa 30 % dintre bărbații respondenți spun că ei au acest rol, iar alte vreo 30% — că partenera, și în peste 35% –ambii soți în egală măsură contribuie la formarea bugetului familial. Cu toate acestea, femeile își apreciază contribuția la bugetul familiei ca fiind mai modestă. Doar 20 la sută din femei consideră că aportul lor salarial este mai ponderabil ca al soțului. Indiferent de mărimea contribuției fiecăruia dintre soți, peste 65% dintre respondenți spun că banii sunt gestionați în comun, dar că soția are priorități decizionale la efectuarea cheltuielilor, 13% din bărbați și 16% din femei confirmând acest lucru. spun că gestionarea banilor o face soția. Această situație este valabilă pentru toate categoriile de vârstă. Însă, contribuția importantă pe care o are la bugetul familiei, precum și faptul că este responsabilă de gestionarea banilor, nu îi conferă femeii o anumită independență economică.

2. Care sunt cauzele conflictelor în familie?

Soții se ceartă din cauză sărăciei și a viciilor, și se împacă cu poliția

Situația materială reprezintă — potrivit opiniei a 30% din respondenți — primul motiv de ceartă în familie. Această situație rezultă și din faptul că familiile nu au resurse suficiente pentru a–și satisface toate necesitățile. Problemele cauzate de lipsa banilor sunt urmate foarte îndeaproape de divergențele de opinie dintre soți din cauza repartizării rolurilor și responsabilităților în cadrul familiei. Circa o pătrime din familiile chestionate susțin că au neînțelegeri cu privire la gestionarea treburilor casnice. Un alt motiv frecvent al neînțelegerilor în familie sunt și consumul de alcool, fumatul și alte vicii circa 20 la sută. Mai rar apar conlicte legate de relațiile intime sau de decizia asupra numărului de copii în  familie (9%). Disputele sunt cel mai des soluționate calm prin discuții deschise între soți. Există și un anumit număr de cazuri în care este solicitată intervenția poliției ori a rudelor pentru a potoli soții agresivi. Ideea unui divorț este, în acest moment, privită ca o opțiune posibilă de un număr relativ mare de respondenți (9%). Motivul de bază pentru care persoanele renunță la divorț sunt, în ordine descrescătoare: sentimentele lor față de soț/soție (peste 40 la sută) și prezența copiilor (circa 40 la sută). Divorțul este acceptat în cazurile de adulter, abuz de orice fel (emoțional, fizic, sexual), și în lipsa încrederii reciproce. La divorț contribuie frecvent implicarea părinților cuplului (a socrilor) — «părinții strică familia» — au declarat unii respondenți. În anul 2006 instanțele judiciare au stabilit 12600 de divorțuri. Numărul divorțurilor oficiale a scăzut cu 13% față de anul 2005. O treime din cuplurile divorțate au copii, iar numărul copiilor minori afectați de desfacerea acestor căsătorii a fost de 5 mii.

3. Fericirea familială, înseamnă bună înțelegere sau bani?

Vor să muncească pentru bunăstarea familiei, dar nu au oportunități

Familia este cea mai prețuită valoare pentru majoritatea populației din Moldova (90,8%  din respondenți susțin acest lucru). Doar a zecea parte dintre cei chestionați consideră că familia este o instituție demodată, și doar 4% consideră că un copil nu are neapărată nevoie de ambii părinți.

În general, fericirea cuplurilor este apreciată prin rata de «înțelegere între soți», și de «bunăstarea materială», și mai puțin de numărul copiilor sau de «dragoste». Adopțiile sunt relativ atractive pentru circa 30% dintre cuplurile înregistrate, dar tot atâția respondenți nu sunt siguri că ar putea adopta un copil străin.

Familiștii mai spun că fericirea lor vine din stabilitatea unui loc de muncă. Salariul bun și stabil este criteriul după care cei mai mulți dintre respondenți își aleg slujbele, abia după acesta urmează — siguranța locului de muncă, munca interesantă sau prestigiul social. Marea majoritate susțin că ar continua să muncească chiar dacă într–o bună zi ar avea foarte–foarte mulți bani. Totodată, respondenții au acuzat o creștere simțitoare a deficitului de oportunități și o inexistență a diversității ofertelor pe piața muncii.

Datele sondajului relevă încrederea foarte înaltă în biserică și sentimentul de  religiozitate răspândit (83% susțin că sunt religioși), însă doar 25,3%  participă cu  regularitate la serviciul divin, și numai 1,4%  ar vrea să dea o educație religioasă copiilor săi. Observăm că părinții doresc cel mai mult să educe copiii în spiritul hărniciei, onestității, respectului și omeniei, lăsând oarecum pe un plan inferior — persistența, imaginația și inițiativa.

4. Cine ajuta familia: statul sau rudele?

«Familia la distanță» și «educația mercantilă»

Familiile tinere din R.Moldova conteayă foarte mult pe ajutorul părinților. Susținerea părinților nu se reduce numai la oferirea de spațiu locativ sub același acoperiș sau ajutorul la îngrijirea copiilor. A cincea parte din bugetul familiilor tinere vine de la părinți. În categoria de vârstă a soților între 30–39 ani acest procent scade simțitor și este aproape nesemnificativ: de 2%. Am putea afirma, prin urmare, că aceasta este vârsta când copiii se desprind, cel puțin financiar de susținerea părinților.

Circa 55 la sută dintre respondenți sunt bunici, au nepoți, și contribuie de mai multe ori pe lună la îngrijirea lor. De asemenea, peste 16% dintre respondenți au în îngrijire copii străini, aceștia sunt cu preponderență nepoții respondenților (circa 50%), sau copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare (peste 20%), jumătate dintre acești copii fiind lăsați în îngrijirea lor pentru perioade de mai mulți ani. Astfel, în Moldova apare unui nou model de familie — familia «la distanță» — un model care virtualizează relațiile și responsabilitățile membrilor familiei, ceea ce conduce în cele din urmă la transferarea unor funcții către instituțiile publice ori rude. Sprijinul emoțional și dezvoltarea copiilor sunt substituite de susținerea mercantilă, ceea ce afectează legăturile originale cu părinții genetici ori le substituie cu relații extra–familiale.

5. Care sunt efectele migrației asupra familiei?

Migrația separă soții și afectează psihicul copiilor

În circa 20 la sută din totalul gospodăriilor chestionate este înregistrată cel puțin o persoană plecată sau chiar mai multe. Cele mai multe din ele sunt plecate la lucru peste hotarele țării (73%). Majoritatea respondenților este de părere că lipsa unui membru al familiei afectează în primul rând procesul de educație a copiilor și starea psihoemoțională a lor. Totodată, unitatea familiei este deteriorată de despărțirea și migrarea de muncă a soților, copiilor, fraților și surorilor.

Sondaj    
Ieri, Consiliul Europei (CE) a încheiat campania de combatere a violenței împotriva femeii, printr–o conferință la care au fost invitați membri ai Guvernelor statelor membre ale CE, pentru a trage concluzii asupra efectelor campaniei. Reporterul nostru a adresat câteva întrebări participanților la eveniment.

1 Ce poate face familia, în momentul în care una dintre persoane devine violentă?

2 Exista o relație între violență și sărăcie?

Copiii trebuie izolați de violență

Jose Mendes—Bota, vicepreședinte al Comisiei pentru Egalitate de Șanse pentru bărbați și femei din cadrul Parlamentului European, (Portugalia):

1. Cu siguranță, familia în care au loc acte de violență, o mai numim familie. Problema este dacă avem său nu o soluție pentru cei care trăiesc această dramă, dar un efort imediat merită depus. Atunci când în familie se developează scene de violență, copiii, în mod normal devin martori. Este dovedit din punct de vedere științific că acești copii devin și ei la rândul lor agresori. E foarte important ca acești copii să fie instruiți ca să încerce să oprească violență, chiar din momentul din care tata o lovește pe mama pentru prima oara. Totodată, acest efort trebuie să îl facă orice membru al comunității. Atunci când auzim de după perete că în familia din vecinătate se întâmpla lucruri ciudate, se aud strigate și plânsete, acest fapt trebuie denunțat imediat. Plânsul și strigătele care se aud de după perete înseamnă că ceva merge greșit în acea familie. Consiliul Europei a adresat o campanie de combatere a violenței împotriva femeii anume cetățenilor. Ca ei să fie interesați nu doar de liniștea propriei familii, ci și de cea din vecinătate. Să denunțe cazurile complicate și să ceară investigarea lor. S–a încercat și implicarea bărbaților în aceasta campanie. Adevărul este că la aceasta etapă bărbații au mai multa influență și ei pot schimba societatea dacă vor. Bărbații sunt tații și frații femeilor care suferă din cauza violenței.

2. Nu este nicio legătura între sărăcie si violență. S–a dovedit ca acest fenomen exista la toate nivelurile sociale. Fenomenul violentei este transversal.

Trebuie să muncim cu persoanele violente

Marceline Naudi, președintele Comisiei Violență Domestica, Ministerul pentru Politică Socială, Malta:

În mare parte soluțiile sunt diferite pentru fiecare țară în parte. Totul depinde de serviciile sociale și de sistemul educativ al unui stat. În Malta, de exemplu, există un departament special unde pot fi declarate anume astfel de cazuri. O mamă, bunăoară, ar putea să denunțe faptul că fiica ei este supusă violenței de către soțul acesteia. Poliția, în acest caz, urmează să investigheze și să acționeze. Important este să acordăm sprijin inclusiv și persoanelor violente. Să ii facem să înțeleagă cât de importantă este familia și cât de dificil este să mențină o atmosfera de normalitate.

2. Între sărăcie și violență exista o relație, dar într–un sens îngust. Cei bogați au acces la lucruri la care cei săraci au un acces limitat și care le–ar putea servi drept cauză pentru tensiuni. De fapt, fiecare poate suferi de violență în familie — de la soția unui judecător până la soția unui simplu muncitor.

Psihologii trebuie să ofere modele de tratament

Iphigenie Katsaridou, responsabil de relații Internaționale și Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Grecia:

1.Mai întâi de toate, această familie trebuie să știe cât de important este să te informezi. La fel de important este să convingem persoana violentă despre faptul că normele legale și morale sunt altele. Într–o societate democratică toți au drepturi egale. Dacă avem o persoana violentă în familie, trebuie consultat un psiholog de la care să aflam care sunt cauzele atitudinii agresive. Aceasta consultație trebuie să aibă loc înainte de a adopta un tratament greșit.

2.Între sărăcie și violență nu este nicio relație. Acest fenomen îl găsești peste tot. În toate păturile sociale și la toate nivelurile de educație. Chiar și printre parlamentari său profesori universitari, antreprenori, bogați sau săraci. Peste tot.

Pentru victimele violenței sunt necesare soluții de refugiu

Gita Sahgal, șefa Departamentului pentru Genuri, Amnesty Înternational, Marea Britanie:

Dacă o familie a trăit o experiența a violenței, aceasta ar trebui să fie aptă de a denunța cazul la poliție. Oamenii legii ar trebui să ia o atitudine serioasă față de fiecare caz de violență. Politia ar trebui să investigheze cazul, iar dacă agresorul nu a fost pedepsit, situația în aceasta familie ar trebui monitorizata în continuare. Dacă familia nu merge pe o cale legală, ar trebuie să existe un loc și o soluție de a se refugia. Iar dacă aleg să meargă într–un proces judiciar, judecătorul trebuie să ia lucrurile cu adevărat în serios.

2.Analizez de mult timp cauzele violenței și am constatat întotdeauna că violență exista în toate păturile sociale, în fiecare țară și în fiecare comunitate.

Anastasia NANI, Strasbourg


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–44–38
ziaruldegarda@yahoo.com