Nr. 144 (23 august 2007)


 Politic

Guvernul
acuzat de centralizare
Potrivit unei adresari facute de LNAPM catre presedintele Parlamentului R. Moldova, motivele din care legile adoptate de Legislativ nu functioneaza sunt practicile cvasilegale aplicate in teritoriu si tergiversarea adoptarii Legii privind finantele publice locale Continuare 

„Este ultima agresiune la adresa Romaniei”
Vizele pentru moldoveni nu se acorda la consulatul de la Chisinau, ci de la Bucuresti, astfel incat functionarul nu poate inlesni obtinerea niciunei vize Continuare 

Lantul slabiciunilor
Continuare Guvernul acuzat de centralizare

Desi legile adoptate in 2006 deschid oportunitati noi pentru autonomia locala, Liga Nationala a Asociatiilor de Primari din Moldova (LNAPM) constata ca noile legi nu au condus la imbunatatirea reala a situatiei autoritatilor plenipotentiare pe plan local si nici a comunitatilor pe care le reprezinta LNAPM.

Potrivit unei adresari facute de LNAPM catre presedintele Parlamentului R. Moldova, motivele din care legile adoptate de Legislativ nu functioneaza sunt practicile cvasilegale aplicate in teritoriu si tergiversarea adoptarii Legii privind finantele publice locale si ajustarii intregului cadru legal la noile legi.

In adresarea LNAPM se spune ca, in cele 9 luni de la adoptarea pachetului de legi privind functionarea organelor administrarii publice locale, Guvernul nu a realizat nicio actiune concreta de optimizare a competentelor delegate sau de ajustare a numeroaselor sale servicii desconcentrate, de stabilire a scopurilor descentralizarii si de reducere a influentei sale administrative pe taramul de competente al puterilor locale.

In consecinta, administratia publica locala se afla intr-o situatie juridica confuza si incerta, care afecteaza grav capacitatea sa functionala de a-si realiza obiectivele: pe de o parte, sunt in vigoare doua legi noi in domeniul APL care reflecta in general standardele europene din domeniul APL. Iar pe de alta parte, sistemul de finante publice locale, precum si actele adoptate anterior si care sunt in vigoare contravin acestor legi.

21 de primari din mai multe raioane ale ale R. Moldova, semnatari ai adresarii catre presedintele Parlamentului, sustin ca una din cauzele principale ale acestei situatii este faptul ca, pe parcursul mai multor ani, asociatiile autoritatilor publice locale au fost dezbinate in mod artificial pe criterii de „loialitate politica”, de afiliere sau neafiliere la anumite partide, ceea ce insemna, practic, excluderea unor asociatii mai independente din procesul de consultare, reprezentare si includere la diverse nivele si forumuri organizate de autoritati. Lipsa implicarii active si reale a actorilor principali din domeniul administratiei publice locale – autoritatile publice locale si asociatiile lor; desconsiderarea opiniei lor; politizarea excesiva a autoritatilor publice locale este contrara practicilor si standardelor europene si, dupa cum demonstreaza situatia actuala, nu a fost benefica nicidecum sistemului de administratie publica locala. In acest sens, drept exemplu poate servi adoptarea, pe parcursul ultimilor 15 ani, a 5 legi privind APL si a 3 legi privind organizarea administrativ-teritoriala. Primarii sustin ca R. Moldova are nevoie de o accelerare a descentralizarii, intr-un cadru predictibil si transparent de consultari publice, in care asociatiile puterilor locale ar putea avea un rol decisiv.

LNAPM isi declara disponibilitatea de a se prezenta drept partener obiectiv si constructiv in procesul de dezvoltare a administratiei publice locale si solicita de a fi acceptati, conform procedurilor legale, in toate grupurile de lucru ale Parlamentului si Guvernului ce vizeaza administratia publica locala si dezvoltarea capacitatilor autoritatilor locale de a asigura un nivel corespunzator al serviciilor publice pentru colectivitatile locale.

LNAPM este o asociatie reprezentativa pentru aproape jumatate din toti primarii alesi in R. Moldova.


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–44–38
ziaruldegarda@yahoo.com